SMEA09011E OSCE i intern medicin, kirurgi, anæstesiologi, forordningslære og diagnostiske specialer

Årgang 2016/2017
Engelsk titel

OSCE in Internal Medicine, Surgery, Anaesthesiology, Health Legislation and Diagnostic Sciences

Uddannelse

Kandidatuddannelsen i medicin - obligatorisk

I eksamen evalueres klinisk kursus i intern medicin II, klinisk kursus i kirurgi II, klinisk kursus i anæstesiologi, kursus i klinisk farmakologi og forordningslære.

Den studerendes arbejdsbelastning for eksamen i medicin, kirurgi, patologi, farmakologi og anæstesiologi samt OSCE i intern medicin, kirurgi, anæstesiologi, forordningslære og diagnostiske specialer er registreret under klinisk kursus i intern medicin II, klinisk kursus i kirurgi II, klinisk kursus i anæstesiologi og kursus i klinisk farmakologi og forordningslære.
 • Kategori
 • Timer
 • Eksamen
 • 2
 • I alt
 • 2
Point
7,5 ECTS
Prøveform
Andet, 2 timer
OSCE - stationsbaseret eksamen med mundtlige og skriftlige opgaver
Krav til indstilling til eksamen

Ingen

Hjælpemidler
Uden hjælpemidler
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Ingen censur
Kriterier for bedømmelse

For at opnå karakteren 12 skal den studerende kunne:

 • Beherske de kliniske færdigheder anført i målbeskrivelserne og logbøgerne for klinisk medicin, kirurgi og anæstesiologi
 • Skrive ekspederbare recepter
 • Vedrørende kommunikation og samtalemetodik kunne varetage det medicinske interview og informationssamtale
 • Udføre objektiv undersøgelse
 • Tolke radiologiske undersøgelser og patologisk-anatomiske forandringer ved almindeligt forekommende medicinske og kirurgiske tilstande