SMEA09009E  Eksamen i neurologi, neurokirurgi og psykiatri inklusive børne- og ungdomspsykiatri

Årgang 2016/2017
Engelsk titel

Exam in Neurology, Neurosurgery, and Psychiatry including Child

Uddannelse

Kandidatuddannelsen i medicin - obligatorisk

Kursusindhold

I eksamen evalueres klinisk kursus i neurologi og neurokirurgi og klinisk kursus i psykiatri inklusive børne- og ungdomspsykiatri.

Den studerendes arbejdsbelastning for eksamen i neurologi, neurokirurgi og psykiatri inklusiv børne- og ungdomspsykiatri er registreret under klinisk kursus i neurologi og neurokirurgi og klinisk kursus i psykiatri inklusiv børne- og ungdomspsykiatri.
Point
17,5 ECTS
Prøveform
Mundtlig prøve, 1 time
Mundtlig prøve med forberedelse i 1 time og 45 minutter ved hovedspørgsmål i neurofag, forberedelse i 1 time og 15 minutter ved hovedspørgsmål i psykiatri eller forberedelse i 1 timer ved hovedspørgsmål i børnepsykiatri. Ved hovedspørgsmål i psykiatri stilles bispørgsmål i neurologi eller neurokirurgi. Ved hovedspørgsmål i neurologi og neurokirurgi stilles bispørgsmål i psykiatri. Bispørgsmålet indgår ikke i forberedelsen.
Krav til indstilling til eksamen

Ingen

Hjælpemidler
Uden hjælpemidler
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
Kriterier for bedømmelse

For at opnå karakteren 12 skal den studerende kunne:

 • Stille relevante, konkrete og forståelige spørgsmål til patienten
 • Have evnen til at kommunikere med patienten
 • Udføre en eller flere relevante færdigheder, som indgår i en objektiv neurologisk og psykiatrisk undersøgelse.
 • Med baggrund i interviewet og undersøgelsen
 •      - Kunne drage en eller flere konklusioner
 •      - Kunne stille relevante diagnoser
 •      - Kunne redegøre for differentialdiagnoser
 • Lægge en relevant og begrundet undersøgelsesplan
 • Have grundlæggende viden i farmakologi, relevante basalfag, medicin og kirurgi samt parakliniske fag
 • Have relevant indsigt i kendte patofysiologiske mekanismer ved patientens sygdom samt
 • virkningsmekanismer ved behandlingen
 • Kategori
 • Timer
 • Eksamen
 • 1
 • I alt
 • 1