SITB16001U Kursus i Humanbiologi, Sundhed og informatik

Årgang 2016/2017
Engelsk titel

Human Biology, Health Informatics

Uddannelse

Bacheloruddannelsen i Sundhed og informatik - obligatorisk

Kursusindhold

Kurset giver studenten den fornødne viden til at kunne forstå hvordan den raske menneskekrop fungerer. Kurset præsenterer hovedtrækkene i organers og organsystemers anatomi og fysiologi. Der lægges blandt andet vægt på følgende emner: cellebiologi, bevægeapparatet, immunsystemet, nervesystemet, endokrinologi, hjerte, kredsløb, respiration, fordøjelseskanalen, bugspytkirtlen, lever og nyrer.

Målbeskrivelser

Efter endt kursus forventes den studerende at kunne:

Viden:

 • Redegøre for og forklare den eukaryote celles hovedbestanddele og funktion

 • Beskrive metabolismen af kulhydrat, lipider og proteiner

 • Beskrive anatomien af de større organer og organsystemer

 • Redegøre for og forklare fysiologien af de større organer og organsystemer

 • Beskrive befrugtning, graviditet, fødsel og amning

 • Beskrive hovedprincipperne i reguleringen af kroppens funktioner

Færdigheder:

 • Anvende og beherske medicinsk terminologi relateret til humanbiologi

Kompetencer:

 • Overføre basal humanfysiologisk og anatomisk teori til anvendelse på videregående kurser i sygdomslære og patofysiologi

 • Samarbejde og kommunikere effektivt med sundhedspersonale og sundhedsvidenskabelige forskere.
Forelæsninger, holdtimer og studiecafé. Der foretages løbende evaluering i form af 3 x 45 minutters test i Absalon fordelt over semesteret. Tests er obligatoriske og udføres hjemme på den studerendes egen computer. Tests skal fuldføres indenfor en uge og godkendes.
De studerendes arbejdsbelastning for kursus og eksamen i humanbiologi, It og Sundhed fremgår af Eksamen i Humanbiologi, It og Sundhed
 • Kategori
 • Timer
 • Eksamen
 • 0
 • I alt
 • 0
Point
5 ECTS
Prøveform
Andet
Der foretages løbende evaluering i form af 3 x 45 minutters test i Absalon fordelt over semesteret. Tests er obligatoriske og udføres hjemme på den studerendes egen computer. Tests skal fuldføres indenfor en uge og godkendes. Godkendelse af alle tre tests er en forudsætning for eksamensdeltagelse.
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
bestået/ikke bestået
Censurform
Ingen ekstern censur
Kriterier for bedømmelse

For at opnå bedømmelsen bestået skal den studerende kunne:

Viden:

 • Redegøre for og forklare den eukaryote celles hovedbestanddele og funktion

 • Beskrive metabolismen af kulhydrat, lipider og proteiner

 • Beskrive anatomien af de større organer og organsystemer

 • Redegøre for og forklare fysiologien af de større organer og organsystemer

 • Beskrive befrugtning, graviditet, fødsel og amning

 •  

  Beskrive hovedprincipperne i reguleringen af kroppens funktioner
   

Færdigheder:

Anvende medicinsk terminologi relateret til humanbiologi