SITB16001E Eksamen i humanbiologi, Sundhed og informatik

Årgang 2016/2017
Engelsk titel

Exam in Human Biology, Health Informatics

Uddannelse

Bacheloruddannelsen i Sundhed og informatik - obligatorisk

 • Kategori
 • Timer
 • Eksamen
 • 2
 • E-læring
 • 3
 • Forberedelse
 • 171
 • Forelæsninger
 • 52
 • Holdundervisning
 • 21
 • Studiegrupper
 • 26
 • I alt
 • 275
Point
5 ECTS
Prøveform
Skriftlig prøve, 2 timer med opsyn.
Skriftlig prøve på Peter Bangsvej
Krav til indstilling til eksamen

Bestået kursusattest i SITB15001U  Humanbiologi

Hjælpemidler
Uden hjælpemidler
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Eksamensperiode

Se eksamensplan på KUnet

Reeksamen

Se eksamensplan på KUnet

Kriterier for bedømmelse
 

For at opnå karakteren 12 til eksamen skal den studerende kunne:

Viden:

 • Redegøre for og forklare den eukaryote celles hovedbestanddele og funktion

 • Beskrive metabolismen af kulhydrat, lipider og proteiner

 • Beskrive anatomien af de større organer og organsystemer

 • Redegøre for og forklare fysiologien af de større organer og organsystemer

 • Beskrive befrugtning, graviditet, fødsel og amning

 •  

  Beskrive hovedprincipperne i reguleringen af kroppens funktioner
   

Færdigheder:

Anvende medicinsk terminologi relateret til humanbiologi