SITA16001U Medicinsk teknologisk innovation og samfund

Årgang 2016/2017
Engelsk titel

Medical Technological Innovation and Society

Uddannelse

Kandidatuddannelsen i Sundhed og informatik - obligatorisk eksamen

Kursusindhold

Kurset består af en introduktion til teknologianalytiske teorier og disse teoriers anvendelse i specifikke analyser af medicinsk teknologisk innovation som en social proces. Der sættes fokus på historiske, kulturelle, etiske, politiske og juridiske dimensioner af den teknologiske formningsproces og samspillet mellem innovation, samfundsmæssig kontekst og brugssituationer.
Gennem introduktion til teknologianalytisk teori gøres de studerende i stand til at analysere de samfundsmæssige og etiske implikationer af medicinsk teknologisk innovation og herved opnå en forståelse for de gensidige formningsprocesser mellem innovation og anvendelse. De studerende vil blive bekendte med en række metoder og strategier til belysning og håndtering af etiske implikationer af medicinske teknologier, ligesom de opnår basal viden om juridiske forhold af betydning for medicinsk teknologisk innovation af særlig relevans i forhold til sundheds-it. Endeligt er det formålet at gøre de studerende i stand til at forholde sig refleksivt og kritisk til egen praksis som teknologiske innovatører.

Målbeskrivelser

Efter endt kursus forventes den studerende at kunne:


Viden

 • redegøre for medicinsk teknologisk innovation som en historisk og samfundsmæssigt betinget proces
 • redegøre for og forholde sig kritisk til de præsenterede teknologianalytiske teorier og begreber
 • diskutere de særlige etiske og juridiske problematikker, der knytter sig til medicinsk teknologisk innovation

Færdigheder

 • analysere specifikke medicinske innovationer med brug af teori med henblik på at redegøre for væsentlige kulturelle, politiske og etiske implikationer heraf
 • vurdere relevante metoder og strategier til belysning og praktisk håndtering af etiske implikationer af teknologisk innovation

Kompetencer 

 • omsætte teoretisk viden til selvstændige analyser af konkrete innovationsprocesser indenfor sundheds-IT
Forelæsninger og holdundervisning samt øvelser.
Der stilles tre skriftlige opgaver løbende til aflevering på Absalon.
 • Kategori
 • Timer
 • Eksamen
 • 20
 • Forberedelse
 • 28
 • Forelæsninger
 • 7
 • Holdundervisning
 • 14
 • I alt
 • 69
Point
5 ECTS
Prøveform
Portfolio
Ved kursusafslutning bedømmes de afleverede opgaver samt en samlende introduktion som bestået eller ikke bestået.
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
bestået/ikke bestået
Censurform
Ingen ekstern censur
En intern bedømmer
Reeksamen

De tre opgaver der blev stillet løbende under kurset samt introduktion afleveres som bestået ikke bestået

Kriterier for bedømmelse

For at bestå skal den studerende kunne:

Viden

 • redegøre for medicinsk teknologisk innovation som en historisk og samfundsmæssigt betinget proces
 • diskutere de særlige etiske og juridiske problematikker, der knytter sig til medicinsk teknologisk innovation

Færdigheder 

 • analysere specifikke medicinske innovationer med brug af teori med henblik på at redegøre for væsentlige kulturelle, politiske og etiske implikationer heraf
 • vurdere relevante metoder og strategier til belysning og praktisk håndtering af etiske implikationer af teknologisk innovation

Kompetencer 

 • omsætte teoretisk viden til selvstændige analyser af konkrete innovationsprocesser indenfor sundheds-IT