SITA11012U Sundhed og sygdom i Kina. Introduktion til det kinesiske sprog og sundhedssystem

Årgang 2016/2017
Engelsk titel

Health and illness in China. An introduction to the Chinese language and health care system

Kursusindhold

Faget er dels en introduktion til det kinesiske sprog og dels en indføring i det pluralistiske kinesiske sundhedssystem. Det er ikke muligt at lære kinesisk på syv uger, men det er hensigten de studerende gennem indlæring af et grundlæggende ordforråd på kinesisk og en indføring i kinesisk skriftsprog, fonetik, og grammatik får et grundlag for at opbygge egentlige sproglige færdigheder samtidig med at de opbygger viden om sundhed og sygdom i Kina gennem læsning af kultur- og samfundsanalytiske tekster om kropsopfattelser, biomedicin, traditionel kinesisk medicin, biopolitik, og religiøs helbredelse i Kina.

Målbeskrivelser

De studerende forventes at kunne:

 

Videnslæringsmål

 

* genkende et begrænset antal ord på kinesisk.

 

* demonstrere kendskab til det moderne kinesiske sprog og de håndbøger og elektroniske hjælpemidler der kan befordre videre studier.

 

* redegøre for centrale problemstillinger i den samfundsvidenskabelige og humanistiske forskning i kropsopfattelser, sundhed og sygdom i Kina.

 

Færdighedslæringsmål

 

* at anvende et begrænset mundtligt og skriftligt kinesisk ordforråd.

 

* at analysere og diskutere problemstillinger i relation til sundhed i Kina.

 

* udforme en synopsis til et Kina-relateret projekt, der foregriber sproglige og kulturelle problemstillinger.

 

Kompetencelæringsmål

 

* at videreudvikle sproglige færdigheder i kinesisk.

 

* at anvende viden om det kinesiske sprog og kendskab til det kinesiske sundhedssystem i analysen af sundhedsfaglige problemstillinger relateret til Kina.

 

* at indgå professionelt i kliniske, forsknings-, og erhvervsmæssige samarbejds-projekter med patienter, sundhedsprofessionelle, og virksomheder fra Kina.

Forelæsninger og holdundervisning
 • Kategori
 • Timer
 • Eksamen
 • 18
 • Forberedelse
 • 146
 • Forelæsninger
 • 21
 • Holdundervisning
 • 21
 • I alt
 • 206
Point
7,5 ECTS
Prøveform
Mundtlig prøve, 30 minutter
Mundtlig prøve på baggrund af synopsis, uden forberedelse
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Kriterier for bedømmelse

Ved den afsluttende eksamen skal den studerende kunne: anvende et begrænset mundtligt og skriftligt kinesisk ordforråd. demonstrere kendskab til det moderne kinesiske sprog og de håndbøger og elektroniske hjælpemidler der kan befordre videre studier.redegøre for centrale problemstillinger i den samfundsvidenskabelige og humanistiske forskning i kropsopfattelser, sundhed og sygdom i Kina. analysere og diskutere problemstillinger i relation til sundhed i Kina. udforme en synopsis til et Kina-relateret projekt, der foregriber sproglige og kulturelle problemstillinger.