SITA11006U Kursus i sundhedsinformationssystemer

Årgang 2016/2017
Engelsk titel

Course in Healthinformatics

Uddannelse

Kandidatuddannelsen i Sundhed og informatik - obligatorisk

Kursusindhold

Den studerende skal forstå, hvorledes sundhedsinformationssystemer designes, udvikles, implementeres og bruges effektivt i sundhedssektoren. Kompleksiteten af informationssystemer i sundhedssektoren gør det særlig vigtigt, at studerende får indblik i udfordringer ved og teknikker til samordning og sikring af dynamik, både på organisation-, system- og dataniveau. Den studerende skal forstå, hvordan informationssystemerne ofte har et dobbelt sigte: For det første skal systemet effektivt understøtte de rutinemæssige arbejdsgange; for det andet skal de registrerede informationer bruges som grundlag for beslutningsstøtte, optimering og kvalitetssikring. I begge situationer, skal de studerende forstå at sundhedsdata stiller særlige sikkerhedsmæssige krav. Den studerende skal kunne forholdes sig kritisk overfor danske sundhedsinformationssystemer i forhold til internationale sundhedssystemer.

Målbeskrivelser

Efter endt kursus forventes den studerende at kunne:

Viden:

 • Beskrive sundhedsinformationssystemers opbygning
 • Beskrive hvilke datatyper og informationsstrømme der anvendes i sundhedsinformationssystemer
 • Beskrive sygdomsklassifikationer og sundhedsterminologier, hvorledes disse repræsenteres i sundhedsinformationssystemer
 • Beskrive problemstillinger og tekniker vedrørende oparbejdning af informationer om patientforløb videre til landsdækkende sundhedsregistre, herunder hvorledes beskyttelse af privatlivets sikres

Færdigheder:

 • Beskrive og begrunde opbygningen af sundhedsregistre, og praktisk brug af disse registre både til primær anvendelse i mødet med borgeren/patienten og til sekundær anvendelse til kvalitetsudvikling, sygdomsmonitorering og sundhedsforskning
 • Beskrive fordele og ulemper der er ved anvendelse af IT i det daglige arbejde og hvorledes forskellige behov for anvendelse af data generer forskellige krav til data og informationsstruktur (syntaks og semantik)
 • Beskrive og begrunde hvorledes sundhedsinformationssystemer kan bidrage til vidensdeling på sundhedsområdet

Kompetence:

 • Opnå teoretiske færdigheder og indsigt i analyse af kliniske problemstillinger og informationsstrømme på sundhedsområdet, herunder i hospitalssektoren og mellem denne og primærsektoren og borgere og samfundets anvendelse af velfærdsteknologi
 • Foreslå og skitsere data præsentationer, som er egnet for den brede vifte af formål, som sundhedsinformationer indgår i: de dagligt administrative, patient- og befolkningsinformation, analyse og forskningsformål
Eksamen i datahåndtering
Eksamen i patientforløb - sygdom, diagnostik og behandling
Eksamen i medicinsk teknologisk innovation og samfund
Forelæsninger, hjemmeopgaver, gruppearbejde, udarbejdelse af portfolio
Arbejdsbelastning for de studerende samlet for både kursus og eksamen fremgår af Eksamen i sundhedsinformationssystemer.
 • Kategori
 • Timer
 • Eksamen
 • 0
 • I alt
 • 0
Point
5 ECTS
Prøveform
Kursusdeltagelse
Skriftlig aflevering
Tilfredsstillende deltagelse i undervisningen og godkendte rapporter
Krav til indstilling til eksamen

tilfredsstillende deltagelse i undervisningen og godkendte rapporter/portfolio

Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt

dog ikke apparater, der muliggør ekstern kommunikation.

Bedømmelsesform
bestået/ikke bestået
Censurform
Ingen ekstern censur
En intern bedømmer
Kriterier for bedømmelse

For at opnå kursusattest skal den studerende kunne:

 • Beskrive sundhedsinformationssystemers opbygning
 • Beskrive hvilke datatyper og informationsstrømme der anvendes i sundhedsinformationssystemers
 • Beskrive sygdomsklassifikationer, hvorledes disse klassifikationer repræsenteres i sundhedsinformationssystemer
 • Beskrive problemstillinger og tekniker vedrørende oparbejdning af informationer om patientforløb videre til landsdækkende sundhedsregistre
 • Beskrive og begrunde opbygningen af sundhedsregistre, og praktisk brug af disse registre både til primær anvendelse i mødet med borgeren/patienten og til sekundær anvendelse til kvalitetsudvikling, sygdomsmonitorering og sundhedsforskning
 • Beskrive fordele og ulemper der er ved anvendelse af IT i det daglige arbejde og hvorledes forskellige behov for anvendelse af data generer forskellige krav til data og informationsstruktur
 • Opnå praktiske og teoretiske færdigheder og indsigt i analyse af kliniske problemstillinger og informationsstrømme på sundhedsområdet, herunder i hospitalssektoren og mellem denne og primærsektoren og borgere og samfundets anvendelse af velfærdsteknologi
 • Foreslå og skitsere data præsentationer, som er egnet for den brede vifte af formål, som sundhedsinformationer indgår i: de dagligt administrative, patient- og befolkningsinformation, analyse og forskningsformål