SITA11006E Eksamen i sundhedsinformationssystemer

Årgang 2016/2017
Engelsk titel

Exam in Healthinformatics

Uddannelse

Kandidatuddannelsen i Sundhed og informatik - obligatorisk

Kursusindhold

I eksamen evalueres Kursus i sundhedsinformationssystemer.

 • Kategori
 • Timer
 • Eksamen
 • 1
 • Projektarbejde
 • 238
 • Vejledning
 • 36
 • I alt
 • 275
Point
5 ECTS
Prøveform
Portfolio, --
Aflevering af syv porteføljer
Krav til indstilling til eksamen

Ingen

Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
En intern bedømmer
Kriterier for bedømmelse

For at opnå karakteren 12 skal den studerende kunne:

 • Beskrive sundhedsinformationssystemers opbygning
 • Beskrive hvilke datatyper og informationsstrømme der anvendes i sundhedsinformationssystemers
 • Beskrive sygdomsklassifikationer, hvorledes disse klassifikationer repræsenteres i sundhedsinformationssystemer
 • Beskrive problemstillinger og tekniker vedrørende oparbejdning af informationer om patientforløb videre til landsdækkende sundhedsregistre
 • Beskrive og begrunde opbygningen af sundhedsregistre, og praktisk brug af disse registre både til primær anvendelse i mødet med borgeren/patienten og til sekundær anvendelse til kvalitetsudvikling, sygdomsmonitorering og sundhedsforskning
 • Beskrive fordele og ulemper der er ved anvendelse af IT i det daglige arbejde og hvorledes forskellige behov for anvendelse af data generer forskellige krav til data og informationsstruktur
 • Opnå praktiske og teoretiske færdigheder og indsigt i analyse af kliniske problemstillinger og informationsstrømme på sundhedsområdet, herunder i hospitalssektoren og mellem denne og primærsektoren og borgere og samfundets anvendelse af velfærdsteknologi
 • Foreslå og skitsere data præsentationer, som er egnet for den brede vifte af formål, som sundhedsinformationer indgår i: de dagligt administrative, patient- og befolkningsinformation, analyse og forskningsformål