SITA11005U Kursus i datahåndtering i sundhedssektoren

Årgang 2016/2017
Engelsk titel

Course in Data Processing in Health Care

Uddannelse

Kandidatuddannelsen i Sundhed og informatik - obligatorisk

Kursusindhold

I kurset gives en gennemgang af sygdomsklassifikation, operationsregistrering, behandlingsklassifikation, landsdækkende kliniske kvalitetsdatabaser, kvalitetsindikationer, registerbaseret forskning og kvalitetsmonitorering. I kurset diskuteres sammenhænge mellem patientforløb og datasystemer. De studerende skal også udføre simple statistiske analyser i relation til disse problemstillinger. Der vil blive anvendt cases til at illustrere problemstillingerne.

Kurset sigter mod at bibringe den studerende detaljeret viden om teknikken i forbindelse med genereringen af inddata til forskellige sundhedsregistre, og hvordan data overføres fra den kliniske hverdag, til de ligger i registeret.

Målbeskrivelser

Efter endt kursus forventes den studerende at kunne:

Viden

 • redegøre for indholdet i og organiseringen af data i de væsentligste danske sundhedsregistre

 •  redegøre for opbygningen og anvendelsen af forskellige sygdomsklassifikationer

 • redegøre for hvordan registerdata kan tjene både administrative og forskningsmæssige formål

 • forklare hvilke faktorer, der har betydning for validiteten af registerdata og kunne redegøre for metoder til vurdering af validiteten

 • redegøre for strategier for udbredelsen og anvendelsen af registerdata

Færdigheder

 • gennemføre editering af registerdata forud for statistiske analyser i SAS

 • gennemføre analyse af registerbaserede data i SAS

 • forstå og formidle resultater af analyse af registerbaserede data i SAS

 • vurdere og beslutte om analyserne er lavet rigtig, identificer mulige fejlkilder

Kompetencer

 • forklare hvordan indsamlede registerdata kan anvendes som kvalitetsindikatorer, såvel procesindikatorer som resultatindikatorer

 • redegøre for anvendelsen af registerdata i deskriptiv og analytisk epidemiologi

 •  redegøre for hvilke forhold der betinger, at data kan nyttiggøres til informationer for den almindelige borger

 • analysere registerdata

 • redegøre for balancen mellem detaljeringsgrad og "støj" (misklassification og statistisk variation) i registerdata

 • forstår, tolke, og formidle resultater af analyser baseret på Danske registerdata fra publiceret epidemiologiske artikler i anerkendende internationale tidsskrifter

Forelæsninger og praktiske øvelser.
Arbejdsbelastning for de studerende samlet for både kursus og eksamen fremgår af Eksamen i datahåndtering i sundhedssektoren.
 • Kategori
 • Timer
 • Eksamen
 • 0
 • I alt
 • 0
Point
2,5 ECTS
Prøveform
Kursusdeltagelse
Kursusattest på baggrund af opfyldelse af kursets målbeskrivelse og godkendelse af obligatoriske øvelser
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
bestået/ikke bestået
Censurform
Ingen ekstern censur
En intern bedømmer
Kriterier for bedømmelse

For at opnå kursusattest skal den studerende kunne:

 • redegøre for indholdet i og organiseringen af data i de væsentligste danske sundhedsregistre
 • redegøre for opbygningen og anvendelsen af forskellige sygdomsklassifikationer
 • redegøre for hvordan registerdata kan tjene både administrative og forskningsmæssige formål
 • forklare hvilke faktorer, der har betydning for validiteten af registerdata og kunne redegøre for metoder til vurdering af validiteten
 • redegøre for strategier for udbredelsen og anvendelsen af registerdata
 • gennemføre editering af registerdata forud for statistiske analyser
 • forklare hvordan indsamlede registerdata kan anvendes som kvalitetsindikatorer, såvel procesindikatorer som resultatindikatorer
 • redegøre for anvendelsen af registerdata i deskriptiv og analytisk epidemiologi
 • redegøre for hvilke forhold der betinger, at data kan nyttiggøres til informationer for den almindelige borger
 • analysere registerdata
 • gennemføre analyse af registerbaserede data
 • redegøre for balancen mellem detaljeringsgrad og "støj" (misklassification og statistisk variation) i registerdata