SFABIL201U Farmaceutisk mikrobiologi, øvelser, II

Årgang 2016/2017
Engelsk titel

Pharmaceutical Microbiology, Laboratory Course, II

Uddannelse

Bacheloruddannelsen i farmaci - obligatorisk

Kursusindhold

Kurset er et praktisk kursus og omfatter de arbejdsprocesser, som indgår i farmakopéernes mikrobiologiske prøver f.eks. B-vitaminbestemmelse og kvantitativ bestemmelse af antibiotika, samt forsøg som skal støtte den teoretiske gennemgang af mikrobiologien: resistensbestemmelse, inaktiveringsforsøg, M.I.C.-bestemmelse på konserveringsmidler, enzyminduktion, genteknologi og molekylærbiologi.

Målbeskrivelser

Formål

At lære de studerende almindelig mikrobiologisk teknik samt ved udvalgte forsøg i praksis at vise, hvorledes mikrobiologiske systemer fungerer og kan hæmmes.

Efter endt kursus forventes den studerende at kunne:

Viden: De studerende skal have kendskab til i farmakopéerne optagne mikrobiologiske prøver og hvordan konserveringsmidler, antibiotika, sterilisations- og desinfektionsprocedurer vurderes. De studerende skal forstå metoder som anvendes ved genteknologisk udvikling og produktion af lægemidler.

Færdigheder: De studerende skal kunne udføre i farmakopéerne optagne mikrobiologiske prøver, samt eksperimentelt kunne udføre vurderinger af konserveringsmidler, antibiotika, samt sterilisations- og desinfektionsprocedurer. De studerende skal kunne udføre enklere genteknologiske of molekylærbiologiske forsøg.

Kompetencer: Den studerende skal kunne udføre enklere praktisk mikrobiologisk laboratoriearbejde, herunder vurderinger af konserveringsmidler, antibiotika, samt sterilisations- og desinfektionsprocedurer. Den studerende skal forstå princippet for og kunne udføre enklere genteknologiske eksperiment. Den studerende skal kunne diskutere og vurdere mikrobiologiske forsøg med lignende faggrupper.

Institut for Lægemiddeldesign og Farmakologi: Øvelser i Farmaceutisk Mikrobiologi (2014/2015).

Undervisningen er tilrettelagt under den forudsætning, at de studerende har opnået en viden svarende til indholdet i kurserne Farmaceutisk mikrobiologi I, og Farmaceutisk mikrobiologi, øvelser, I, samt at Farmaceutisk mikrobiologi II følges sideløbende.
6 øvelsesdage á 4 timer
  • Kategori
  • Timer
  • Forberedelse
  • 20
  • Praktiske øvelser
  • 24
  • I alt
  • 44
Point
1,5 ECTS
Prøveform
Kursusdeltagelse
Skriftlig aflevering
Kurset bestås ved aktiv deltagelse samt godkendelse af udarbejdede rapporter.
Bedømmelsesform
bestået/ikke bestået
Censurform
Ingen ekstern censur
Kriterier for bedømmelse

Ved deltagelse forstås, at alle eksperimenter er udført på tilfredsstillende måde, og at der rettidigt er afleveret tilfredsstillende rapporter på grundlag af de udførte forsøg.