SFABB0251U Almen Farmakologi

Årgang 2016/2017
Engelsk titel

Basic Pharmacology

Kursusindhold

Undervisningen indeholder følgende emner:

 • Grundlæggende histologi og makroskopisk anatomi.
 • Generel og cellulær basis for fysiologi/farmakologi.
 • Grundlæggende nerve/muskel/celle fysiologi med særlig vægt på membranfysiologi og synaptiske mekanismer.
 • Receptorfarmakologi med vægt på analyse af receptor-ligand interaktioner.
 • Farmakodynamik: Dosis-virkningsrelationer, dosis/tids virkningsrelationer, brug af biologiske systemer til bestemmelse af stoffers aktivitet, statistisk analyse af biologiske data.
 • Farmakokinetik: Generel kinetik, absorption, fordeling, elimination, metabolisme, udskillelse samt interaktioner mellem lægemidler.
 • Grundlæggende kendskab til beregninger og statistiske metoder, som indgår i biologisk styrkebestemmelse.
Målbeskrivelser

Formål

Formålet med undervisningen er at give de studerende en grundlæggende forståelse for og kendskab til basale anatomiske og fysiologiske begreber samt almen farmakologi.

 

Målbeskrivelse

Ved afslutningen af studieenheden skal den studerende kunne:

 

Viden:

 • Kendskab til den medicinsk-anatomiske nomenklatur.
 • Basalt kendskab til forsøgsdyrsanatomi.
 • Kendskab til begreber inden for fysiologi og almen farmakologi.
 • Kenskab til og forståelse for receptor/​ionkanal/​transporter farmakologi inkl. intracellulære signaleringskaskader og ”second messenger” systemer.
 • Kendskab til og forståelse for lægemiddelstoffers fysisk/kemiske og strukturelle egenskabers indflydelse på deres farmakokinetik og -dynamik.
 • Kenskab til og forståelse for farmakokinetik og farmakodynamik inkl. analysemetoder
 • Kenskab til eksperimentelle metoder samt forståelse for principperne i de anvendte forsøgsdesign.

 

Færdigheder

 • Genkende fysiologiske og farmakologiske begreber og anvende dem i rette sammenhæng.
 • Foretage beregninger, estimeringer og kritiske vurderinger/​fortolkninger af såvel prækliniske som kliniske data, der indgår i såvel fysiologiske som farmakologiske problemstillinger.
 • Bruge IT redskaber til at foretage beregninger, modelleringer/fitninger og statistiske analyser af såvel farmakokinetiske som farmakodynamiske data.

 

Kompetence

 • Udvise rationel praktisk tilgang til afdækning af videnskabelige spørgsmål indenfor farmakologi og fysiologi
 • Være i stand til via videnskabelige ræsonmementer at finde frem til løsninger på fysiologiske og farmakologiske problemstillinger
 • Studerende skal være i stand til selvstændigt og kritisk at identificere, analysere og udarbejde løsninger i forhold til videnskabelige problemstillinger/​spørgsmål indenfor fysiologi og basal farmakologi.
 • Studerende skal kunne foretage en kritisk fortolkning af resultaterne baseret på modellering/​fitning og statistike beregninger.
 • Silverthorn: Human Physiology, 7th Ed, Pearson International 2016
 • Rang, Dale, Ritter & Flower: Pharmacology, 8th ed., Churchill Livingstone
 • Rowland, M. & Tozer, T.N.: Clinical Pharmacokinetics and Pharmacodynamics. Concepts and Applications, 4th ed., Lippincott, Williams & Wilkins, 2011
 • Jacobsen, E.: Orientering i anatomi, DSR's Forlag, 2004
 • Christensen, J.D. & Fjalland, B.: Biologisk styrkebestemmelse for farmaceutiske studerende, DSF, 1985
Undervisningen er tilrettelagt under den forudsætning, at de studerende har opnået en viden svarende til indholdet i studieenhederne matematik, fysik, dynamisk biokemi og fysisk kemi.
• 42 forelæsninger á 45 min.
• 13 klasselektioner á 45 min.
Kurset er en del af bacheloruddannelsens it-certifikat idet der gives it-kompetencer inden for ”hands on it” og ”it i faglig kontekst”
 • Kategori
 • Timer
 • Eksamen
 • 3
 • Forberedelse
 • 148
 • Forelæsninger
 • 42
 • Kollokvier
 • 13
 • I alt
 • 206
Point
9,5 ECTS
Prøveform
Skriftlig prøve, 3 timer med opsyn.
Skriftlig PC eksamen.
Hjælpemidler
Skriftlige hjælpemidler tilladt

Alle skriftlige.
 

Ud over de standardprogrammer/værktøjer som er beskrevet under eksamener fra det sundhedsvidenskabelige fakultet på http://pc-eksamen.ku.dk/ er der ved denne eksamen tilgang til MathType og USB adgang (til USBstik med noter mm.)

Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
Kriterier for bedømmelse

For at opnå karakteren 12 skal den studerende kunne:


 

Viden

 • Sikker beherskelse af den medicinsk-anatomiske nomenklatur i relation til de stillede opgaver.
 • Demonstrere et omfattende overblik over kursusindholdet og være i stand til at inddrage relevante faglige elementer i givne problemstillinger med indgående faglig indsigt.
 • Besvare opgaverne velstruktureret og formidle argmenter klart og præcist.

Færdigheder

 • Overbevisende sikker evne til at anvende alle de for farmakologi og fysiologi relevante begreber, metoder og sammenhænge i relation til de stillede opgaver.

 

Kompetencer

 • Evne til - på baggrund af eksperimentelle og kliniske data – klart og præcist at gennemføre beregninger, analysere og foretage vurderinger af parametre der indgår i fysiologiske og farmakologiske problemstillinger.