NNMK15002U Mundtlig naturvidenskabelig kommunikation og formidling

Årgang 2016/2017
Engelsk titel

Science Communication – oral presentation

Kursusindhold

Uanset om du skal arbejde i et rådgivende ingeniørfirma, i en statslig funktion, som forsker, i en medicinalvirksomhed, som selvstændig konsulent eller som underviser har du brug for at kunne formidle dit stof mundtligt. Under møder og foredrag, på konferencer, til kollegaerne, på nettet og måske på tv og i radio.

På dette kursus får du praktisk træning i mundtlig fremstilling af naturvidenskab til forskellige målgrupper. Du får konkrete værktøjer til at bygge den gode og fængende præsentation op – og til at levere den med gennemslagskraft. 

Kernen i kurset er praktiske øvelser, hvor du på baggrund af oplæg om teori og praksis selv skal prøve kræfter med forskellige former for mundtlig formidling og på grundlag af videooptagelser få indblik i hvad dine egne kommunikationsmæssige styrker og svagheder er, så du kan arbejde videre med dem Der vil være fokus på publikums- og situationsforståelse, klarhed og struktur, argumentation, sprogbrug og kropssprog. Du lærer teknikker til manuskript- og stikordshåndtering og at tale frit samt hvordan man kan håndtere. Du bliver trænet i præsentationsteknikker til at optræde på en scene og i radio og tv. Og du opnår erfaring med, hvad der skal til for, at en fremlæggelse eller et foredrag bliver værd at høre på, og ikke mindst noget folk husker.

Kursusforløb
1. Find den gode historie: Sådan vinkler du et foredrag i forhold til forskellige målgrupper.
2. Investér dig selv: Opnå troværdighed ved at dele ud af dig selv og sine erfaringer.
3. Lad kroppen tale med: Sådan udvikler du et overbevisende kropssprog.
4. Giv et godt interview: Sådan brænder du igennem som ”interviewoffer”.
5. Byg et foredrag op: Sådan skaber du spænding og dynamik i din præsentation.
6. Udvid din komfortzone: Sådan får du styr på nervøsiteten.
7. Skab et tv-indslag: Sådan fortæller du videnskabshistorier på tv.
8. Professionel – personlig – privat: Sådan finder du den rigtige balance.
9. Power i powerpoint: Sådan skaber du slides, der forstærker dine pointer.
10. Lær af de bedste: Sådan finder du inspiration til at styrke din egen profil.
11. Læg stemme til radioen: Sådan gør du videnskab levende i radiomediet.

Målbeskrivelser

Deltagerne tilegner sig gennem kurset viden om:

 • hvordan man gør naturvidenskabelig formidling nærværende, engagerende og levende.
 • hvad der kendetegner god formidling af naturvidenskabelig viden.
 • forskellige former for mentaltræning – fx visualiseringsteknik, håndtering af nervøsitet.
 • stemmetræning og kropssprog.
 • retoriske kneb og teknikker.
 • naturvidenskabens særlige fordele og udfordringer i formidlingens verden.
 • forskellige målgruppers ønsker og forventninger til formidling.
   

Deltagerne tilegner sig gennem kurset færdigheder til at:

 • udarbejde gode powerpoint-slides.
 • forberede et godt oplæg.
 • forberede et godt foredrag.
 • forberede et godt tv- eller radiointerview.
 • formidle naturvidenskab mundtligt til kollegaer.
 • formidle naturvidenskab mundtligt til andre faggrupper.
 • formidle naturvidenskab mundtligt til den brede befolkning.
 • håndtere nervøsitet i forbindelse med mundtlig fremlæggelse (konferencer, møder, foredrag).
   

Deltagerne tilegner sig gennem kurset kompetencer til at:

 • holde et præcist, troværdigt og fængende foredrag om et naturvidenskabeligt emne.
 • give et præcist, troværdigt og fængende tv-interview.
 • give et præcist, troværdigt og fængende radio-interview.
 • vurdere sprogets betydning for videnskabelig formidling.
 • vurdere andres præsentationer og give konstruktiv feedback.

Angives i Absalon

Minimum 2 årsværk (120 ECTS) bestået ved et naturvidenskabeligt eller sundhedsvidenskabeligt fakultet.
På kurset veksler vi mellem forelæsninger, der udstyrer dig med håndgribelige formidlingsværktøjer, og workshops og øvelser, hvor du sætter dem i spil. I løbet af kurset får du personlig feedback på dine præsentationer af både medstuderende og undervisere.
Video- og radiooptagelser vil blive benyttet som redskab i undervisningen.
En smartphone (eller andet), der kan optage video og lyd, kan være nødvendig til visse lektioner.
 • Kategori
 • Timer
 • Eksamen
 • 46
 • Forberedelse
 • 40
 • Forelæsninger
 • 10
 • Praktiske øvelser
 • 55
 • Projektarbejde
 • 40
 • Vejledning
 • 15
 • I alt
 • 206
Point
7,5 ECTS
Prøveform
Mundtlig prøve, 30 min
Der formidles mundtligt et videnskabeligt område, som den studerende har forberedt i eksamensperioden. Fremstillingsformen kan inddrage powerpoint, ”publikumsinvolvering”, videnskabsteater, fysiske objekter osv. Målgruppe skal angives. Den forberedte præsentation skal vare max 15 minutter, herefter er der 15 minutter til diskussion om fremlæggelse, refleksioner osv.
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Flere interne bedømmere
Reeksamen

Som ordinær eksamen.

Kriterier for bedømmelse

Se målbeskrivelsen