NDAB11006U Sundheds-it: System udvikling og databaser

Årgang 2016/2017
Engelsk titel

Health Informatics: Systems Development & Databases

Uddannelse
Bacheloruddannelsen i it og sundhed - obligatorisk
Kursusindhold

Faget giver introduktion til de elementære elementer i udviklingen af it-systemer i sundhedssystemet. Det indbefatter fra området systemudvikling: kravspecifikation, use cases, grundlæggende UML-diagrammer og systemudviklingsmetoder. Det indbefatter fra området Databaser: datamodellering og realisering af datamodel i en relationel database. Dertil kommer en introduktion til Data Definition Language (DDL) og Data Manipulation Language (DML). Der gives også en introduktion til objektorienteret programmering med Java og til dataudveksling med XML.

Målbeskrivelser

Efter endt kursus forventes den studerende at kunne:

Viden

 • Redegøre overordnet for Unified Process og SCRUM
 • Redegøre for hvad en kravspecifikation er og hvordan den udarbejdes
 • Forklare hvordan et Java-program afvikles
 • Reflektere over udfordringerne ved udviklingen af store IT-systemer

 

Færdigheder

 • Vælge systemudviklingsmetode i forhold til en given opgave og opgavens kontekst, herunder medarbejdere og teknologi
 • Udforme enkle use case diagrammer, system-sekvensdiagrammer, klassediagrammer og aktivitetsdiagrammer
 • Begrunde valg af datatyper og datamodel
  • Oprette databaser ved hjælp af DDL
  • Manipulere databaser ved hjælp af DML
  • Udforme et Entity Relationship diagram
 • I programmeringssproget Java at udføre oprettelsen af basale variabler, tildelinger, conditionals, statements, control flow constructs
 • Beskrive, formatere og validere data i XML-format

 

Kompetencer

 • Indgå i et sundhedsfagligt projektsamarbejde omkring udviklingen af et mindre IT-system

Relationelle Databaser
1. udgave
346 sider
Udgiver: Forlaget Libris (August 2003)
Forfattere: Mark Whitehorn og Bill Marklyn
ISBN: 9788778436160
Polyteknisk Boghandel: 
http:/​/​www.polyteknisk.dk/​home/​Detaljer/​9788778436160

 

Applying UML and Patterns
3. udgave
Hardback: 736 sider
Udgiver: Pearson Education, Limited (Oktober 2004)
Forfattere: Craig Larman
ISBN: 9780131489066
Polyteknisk Boghandel: 
http:/​/​www.polyteknisk.dk/​home/​Detaljer/​9780131489066

Bestået Kursus i introduktion til it og sundhed
Forelæsninger, øvelser, workshops og virksomhedsbesøg samt afleveringsopgaver
 • Kategori
 • Timer
 • Eksamen
 • 20
 • Forberedelse
 • 126
 • Forelæsninger
 • 30
 • Teoretiske øvelser
 • 30
 • I alt
 • 206
Point
7,5 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering
Mundtlig prøve
Mundtligt forsvar af synopsis udarbejdet på baggrund af opgaver stillet gennem kurset.
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Flere interne bedømmere
Kriterier for bedømmelse

For at opnå karakteren 12 til eksamen skal den studerende kunne:

Viden

 • Redegøre overordnet for Unified Process og SCRUM
 • Redegøre for hvad en kravspecifikation er og hvordan den udarbejdes
 • Forklare hvordan et Java-program afvikles
 • Reflektere over udfordringerne ved udviklingen af store IT-systemer

 

Færdigheder

 • Vælge systemudviklingsmetode i forhold til en given opgave og opgavens kontekst, herunder medarbejdere og teknologi
 • Udforme enkle use case diagrammer, system-sekvensdiagrammer, klassediagrammer og aktivitetsdiagrammer
 • Oprette databaser ved hjælp af DDL
 • Manipulere databaser ved hjælp af DML
 • Udforme et ER-diagram
 • Begrunde valg af datatyper og datamodel
 • Udføre oprettelsen af basale variabler, tildelinger, conditionals, statements, control flow constructs i Java
 • Udforme et XML- og XSD-dokument