NDAB11001U Projekt i menneske-datamaskine interaktion eller it-projektledelse

Årgang 2016/2017
Engelsk titel

Project in Human–Computer Interaction or IT-Project Management

Uddannelse

Bacheloruddannelsen i it og sundhed

Kursusindhold

Kurset skal give de studerende mulighed for selvstændigt at løse en praktisk orienteret opgave inden for menneske-datamaskine interaktion eller organisation og ledelse af it-projekter i sundhedssektoren.

Målbeskrivelser

Efter endt kursus forventes den studerende at kunne:

Viden

 • kombinere relevant viden indenfor menneske-datamaskine interaktion, interaktionsdesign, systemudvikling eller IT- projektledelse i en beskrivelse af et selvvalgt konkret undersøgelsesspørgsmål af betydning indenfor sundhedssektoren


Færdigheder

 • kombinere faglig viden og egne empiriske resultater opnået ved anerkendte metoder, eventuelt tilpasset så de bidrager til løsning af det valgte undersøgelsesspørgsmål
   
 • redegøre for styrker, svagheder og begrænsninger ved løsningen af undersøgelsesspørgsmålet

 • udarbejde en sprogligt og strukturelt velskrevet rapport med relevante illustrationer og litteraturreferencer, som følger en etableret standard ved akademisk rapportering

Kompetencer

 • Kurset skal bidrage til at give den studerende kompetence i at udvælge og afgrænse et undersøgelsesspørgsmål til systematisk udforskning i en begrænset tidsperiode samt afslutte arbejdet med en koncis og sammenhængende faglig rapport. Kompetencerne skal støtte den videre læring i tilknytning til studiets efterfølgende projektophold og bachelorprojekt
Bestået Kursus i menneske-datamaskine interaktion, eller
Bestået Kursus i it-projektledelse.
Projektarbejde med individuel eller gruppevis vejledning og 1-3 deltagere i hver gruppe
 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 6
 • Projektarbejde
 • 55,5
 • Vejledning
 • 6
 • I alt
 • 67,5
Point
2,5 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering
Projektopgave
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Flere interne bedømmere
Kriterier for bedømmelse

For at opnå karakteren 12 til eksamen skal den studerende kunne:

 • Viden

 • kombinere relevant viden indenfor menneske-datamaskine interaktion, interaktionsdesign, systemudvikling eller IT- projektledelse i en beskrivelse af et selvvalgt konkret undersøgelsesspørgsmål af betydning indenfor sundhedssektoren

 • Færdigheder

 • kombinere faglig viden og egne empiriske resultater opnået ved anerkendte metoder, eventuelt tilpasset så de bidrager til løsning af det valgte undersøgelsesspørgsmål
   
 • redegøre for styrker, svagheder og begrænsninger ved løsningen af undersøgelsesspørgsmålet

 • udarbejde en sprogligt og strukturelt velskrevet rapport med relevante illustrationer og litteraturreferencer, som følger en etableret standard ved akademisk rapportering

 • Kompetencer

 • Kurset skal bidrage til at give den studerende kompetence i at udvælge og afgrænse et undersøgelsesspørgsmål til systematisk udforskning i en begrænset tidsperiode samt afslutte arbejdet med en koncis og sammenhængende faglig rapport. Kompetencerne skal støtte den videre læring i tilknytning til studiets efterfølgende projektophold og bachelorprojekt