NBIA04038U Evolutionsbiologi (Evolbiol)

Årgang 2016/2017
Engelsk titel

Evolutionary Biology (Evolbiol)

Uddannelse

Bacheloruddannelsen i biologi
Bacheloruddannelsen i naturvidenskab og it

Kursusindhold

I løbet af kurset gennemgås følgende emner:

 • Evolutionsbiologiens betydning: grundlæggende og anvendte aspekter
 • Metoder til beregning af fylogenetiske træer
 • Grundlæggende bioinformatik
 • Evolution af det arvelige materiale
 • Evolution af molekylære processer og biologisk kompleksitet
 • Molekylær evolution
 • Populationsgenetik
 • Variation i naturlige populationer
 • Indavl/slægtskab
 • Naturlig selektion
 • Genetisk drift
 • Genotype-fænotype
 • Menneskets evolution
 • Evolution af reproduktionssystemer
 • Artsdannelse
Målbeskrivelser

Viden:

De studerende tilegner sig basal viden om begrebsapparatet og den forskning, der anvendes inden for evolutionsbiologi i følgende emner: Se kursusindhold.

Færdigheder:

 • Kan forklare evolutionære processer
 • Kan vurdere evolutionære processers samspil for at forklare opretholdelsen af intraspecifik genetisk diversitet
 • Kan vurdere evolutionære processers samspil med udgangspunkt i simple eksperimentelle data på DNA-, enkeltgen-, kromosom- og fænotypeniveau
 • Kan forklare evolutionen af adaptationer og forskellige forplantningssystemer, herunder betydningen af kønnet forplantning
 • Kan forklare evolutionen af genomers størrelse og organisering
 • Kan forklare molekylær regulering af gener og udvikling hos multicellulære organismer
 • Kan forklare udvalgte artsbegreber og de evolutionære processer, der er involveret i artsdannelse
 • Kan forklare fylogenetiske metoder samt estimere fylogenetiske træer ud fra simple datasæt
 • Kan anvende basale beregninger i populationsgenetik
 • Kan anvende grundlæggende bioinformatik til at analysere molekylære data i et evolutionært perspektiv.
   

Kompetencer:

Med den opnåede viden og færdigheder kan studenten beskrive og forklare evolutionære processer og perspektivere dem til at diskutere mønstre angående livets diversitet.

Kurser svarende til Populationsbiologi.
Forelæsninger, øvelser, studiecafé og spørgetimer.
 • Kategori
 • Timer
 • Eksamen
 • 4
 • Forberedelse
 • 136
 • Forelæsninger
 • 29
 • Teoretiske øvelser
 • 37
 • I alt
 • 206
Point
7,5 ECTS
Prøveform
Skriftlig prøve, 4 timer med opsyn.
---
Krav til indstilling til eksamen

For at blive indstillet til eksamen skal fire udleverede opgavesæt være godkendt.
 

Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt

OBS: Hvis eksamen afholdes på ITX, stiller ITX computer til rådighed. Egen computer, tablet eller mobiltelefon må IKKE medbringes. Lærebøger og noter medbringes i papirform eller på USB-stik.

Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
Reeksamen

Hvis de obligatoriske opgaver ikke er godkendte, skal de besvares igen og godkendes for at gå til reeksamen.

Reeksamen er en 20 minutters mundtlig eksamen med forberedelse (20 minutter) og uden hjælpemidler.

Kriterier for bedømmelse

Karakteren 12 gives, når den studerende besidder en udtømmende viden om begrebsapparatet og den forskning, der anvendes inden for evolutionsbiologi, og er i stand til grundigt at analysere og perspektivere evolutionære problemstillinger.