NBIA04036U Almen cellebiologi (Cellebiol)

Årgang 2016/2017
Engelsk titel

General Cell Biology (Cellebiol)

Uddannelse

Bacheloruddannelsen i biologi

Kursusindhold

Kurset giver en grundig introduktion til centrale cellebiologiske problemstillinger, og der sigtes imod at give de studerende et teoretisk fundament for videre studier inden for det cellebiologiske område og kompetencer til at vurdere simple cellebiologiske forsøg og problemstillinger. De behandlede emner inkluderer: teknikker i kloning og cellekultur, protein-struktur og -funktion, membran-struktur og -transport, cellulær protein sortering, exo- og endocytose, celle-celle-kommunikation og intracellulær signalering, celle-deling og -død, cytoskelettets struktur og funktion, cancer, stamceller samt vævs-opbygning.

Målbeskrivelser

Viden:

 • basal viden (teori og praksis) indenfor cellebiologi.
 • forståelse af de centrale cellebiologiske metoder, processer og mekanismer.
   

Færdigheder:

 • kognitive færdigheder indenfor cellebiologi
 • kommunikative færdigheder til at formulere og forstå cellebiologiske problemstillinger


Kompetencer:

 • viden og færdigheder som kan bringes i spil i mange biologiske forskningsprojekter og i mange arbejdsmæssige sammenhænge som uddannet biolog
 • evnen til at samarbejde med andre og at tage ansvar for sin egen læring og kompetenceudvikling
Undervisningen består af fælles forelæsninger samt tilhørende øvelsestimer i mindre hold.
En revideret øvelsesoversigt findes på kursets hjemmeside i Absalon under Kursusinformation.

Øvelser kører normalt med 7 hold med max. 35 studerende
 • Kategori
 • Timer
 • Eksamen
 • 3
 • Forberedelse
 • 155
 • Forelæsninger
 • 28
 • Teoretiske øvelser
 • 20
 • I alt
 • 206
Point
7,5 ECTS
Prøveform
Skriftlig prøve, 3 timer med opsyn.
Kurset er udtaget til ITX-eksamen på Peter Bangs Vej.
Hjælpemidler
Uden hjælpemidler
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Flere interne bedømmere
Reeksamen

Som ordinær.

Kriterier for bedømmelse

For at opnå karakteren 12 skal den studerende kunne:

 • Beskrive og sammenligne den generelle opbygning af en dyre- og en plantecelle, opbygning og funktion af den eukaryote celles organeller, plasmamembranen og cytoskelettet.
 • Beskrive syntese, struktur, funktion, og cellulær lokalisering af DNA, RNA, og proteiner, forklare samspillet imellem disse typer af makromolekyler og relatere dette til deres roller i centrale cellulære processer.
 • Klassificere og forklare de fundamentale mekanismer i transport over membraner, og vurdere disse mekanismers roller i stoftransport over epitheler og i centrale homeostatiske processer.
 • Gøre rede for såvel de overordnede mekanismer som de konkrete komponenter i centrale signaleringsveje, der gør celler i stand til at kommunikere med hinanden, og relatere disse signaleringsveje til vigtige fysiologiske/​patofysiologiske sammenhænge, hvori de indgår.
 • Beskrive struktur og funktion af centrale typer af differentierede celler samt stamceller, forklare de fundamentale mekanismer i celle-celle og celle-matrix adhæsion, og udpege de cellulære komponenter, der indgår i disse.
 • Beskrive og forklare de fundamentale mekanismer i komplekse cellefysiologiske processer såsom cellemotilitet, celledeling, og programmeret celledød.
 • Anvende cellebiologisk viden til at beskrive de basale mekanismer i organismers udvikling og reproduktion samt i vigtige patofysiologiske forhold såsom udvikling af cancer.
 • Skitsere basale cellebiologiske metoder, og fortolke resultaterne af simple cellebiologiske eksperimenter.