NBIA04031U Almen biokemi 1 (BioK1)

Årgang 2016/2017
Engelsk titel

General Biochemistry 1 (BioK1)

Uddannelse

Bacheloruddannelsen i biologi
Bacheloruddannelsen i de fysiske fag

Kursusindhold

Forelæsninger:

 • Biokemiske stofgrupper
 • Enzymologi
 • Cellulære stofskiftesystemer og deres regulering
   

Øvelsesforelæsninger:

 • Gennemgang af udført øvelse og præsentation af næstkommende øvelse
   

Regneøvelser:

 • Teoretiske øvelser i hold med opgaveløsning inden for pensum
   

Laboratorieøvelser:

 • Elementære praktiske operationer
 • Analytiske teknikker
Målbeskrivelser

Viden:

A. Biomolekylers struktur

Den studerende skal kende de vigtigste stofgrupper i biokemien (kulhydrater, aminosyrer, fede syrer, nukleinsyrer) og forstå deres grundlæggende kemiske egenskaber og hvordan disse udnyttes af levende celler. Den studerende skal kunne beskrive de vigtigste biomolekylers struktur (polysaccharider, proteiner, lipider, DNA, RNA).

B. Enzymkinetik

Den studerende skal kunne beskrive mekanismen for udvalgte enzymer og skal kunne bruge Michaelis-Menten kinetisk teori til kvantitative analyser og beregninger af eksperimentelle data. Den studerende skal forstå enzymers generelle virkemåde i forhold til fænomener som mætningskurver, inhibering og allosteri.

C. Molekylær biologi

Den studerende skal kunne beskrive de grundlæggende principper for replikation, transkription og translation, samt hvordan genetisk information overføres til proteinsyntese.

D. Det intermediære stofskifte

Den studerende skal kunne beskrive de generelle principper og de vigtigste elementer af følgende biokemiske veje:

1. glykolysen (inkl. omsætning af fruktose og glycerol)

2. laktat dehydrogenase-reaktionen og puruvat dehydrogenase-reaktionen

3. citronsyrecyklus, elektrontransportkæden og oxidativ fosforylering

4. glukoneogenese

5. beta-oxidation (inkl. oxidation af umættede fedtsyrer), fedtsyresyntese, nedbrydning og syntese af triacylglyceroler og ketonstoffernes omsætning

6. pentosefosfatvejen

7. transamineringer, glutamatdehydrogenasereaktionen

8. lys- og mørkeprocesserne i fotosyntesen.

E. Samspillet mellem stofskifte og cellens forskellige dele

Den studerende skal kunne beskrive de generelle reguleringsprincipper for stofskiftet og de specifikke reguleringsmekanismer for enzymerne i stofskiftet. Den studerende skal kunne beskrive samspillet mellem forskellige organeller i cellen (cellekerne, cytoplasma, ribosomer, mitokondrier, kloroplaster og glyoxysomer) i forbindelse med stofskiftet.

F. Grundlæggende metoder i biokemi

Den studerende skal kunne redegøre for principperne for måling af enzymers aktivitet. Den studerende skal kunne beskrive basale aspekter af fotometri og anvendelsen og udledning af Lambert-Beers lov.

Færdigheder:

Forstå hvad der driver biologiske processer set fra et kemisk synspunkt. Den studerende skal kunne anvende denne forståelse til at angive hvilke biokemiske processer der er favorable og som kan drives enten kinetisk eller termodynamisk. Den studerende skal derudover opnå en basal forståelse for eksperimentelle teknikker i praktisk biokemisk laboratoriearbejde.

Kompetencer:

Kunne forklare og redegøre for biokemiske problemstillinger indenfor for de ovennævnte områder.

MatStat og KemiBio, eller tilsvarende.
Undervisningen er sammensat af en teoretisk del bestående af forelæsninger og regneøvelser samt en praktisk del bestående af 4 øvelser med tilhørende introduktion og rapportskrivning.
Holdinddeling m.v. vil fremgå af kursushjemmesiden.
 • Kategori
 • Timer
 • Eksamen
 • 4
 • Forberedelse
 • 145
 • Forelæsninger
 • 26
 • Praktiske øvelser
 • 16
 • Teoretiske øvelser
 • 15
 • I alt
 • 206
Point
7,5 ECTS
Prøveform
Skriftlig prøve, 4 timer med opsyn.
---
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt

OBS: Hvis eksamen afholdes på ITX, stiller ITX computer til rådighed. Egen computer, tablet eller mobiltelefon må IKKE medbringes. Lærebøger og noter medbringes i papirform eller på USB-stik.

 

Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
Reeksamen

Som ordinær eksamen.

Hvis der er ti eller færre studerende tilmeldt reeksamen, ændres reeksamen dog til en 20 minutters mundtlig eksamination med 20 minutters forberedelse. Alle hjælpemidler tilladt.

Kriterier for bedømmelse

For at få karakteren 12 skal den studerende opfylde kravene for viden, færdigheder og kompetencer med kun ubetydelige mangler.

Se i øvrigt målbeskrivelsen.