JKRD14011U  Forebyggelse af kriminalitet

Årgang 2016/2017
Engelsk titel

Crime prevention

Kursusindhold

Formål: at den studerende får viden om teorier om årsager til kriminalitet samt om mulighederne for at forebygge kriminalitet.

Indhold:

•Teorier om årsager til kriminalitet

•Teorier om forebyggelse af kriminalitet

•Metoder i det forebyggende arbejde

Læringsudbytte:

Viden: Den studerende har

• Viden om årsager til kriminalitet

• Viden om teori og metoder i forebyggelse af kriminalitet

• Evne til at reflektere over, hvordan teorier om forebyggelse kan bringes i spil i forhold til egen professionspraksis

Målbeskrivelser

Færdigheder: Den studerende kan

• Mestre informationsindsamling vedr. teorier og metoder i det forebyggende arbejde

• Indsamle information om og analysere en konkret forebyggelsesmæssig problemstilling

• Vurdere konkrete forebyggelsesmæssige problemstillinger og anbefale løsninger ud fra teorier og metoder i det forebyggende arbejde

• Formidle viden om forebyggelse til samarbejdspartnere og andre relevante personer

Kompetencer: Den studerende kan

• Indgå i samarbejde om iværksættelse og evaluering af forebyggende indsatser i komplekse Arbejdssammenhænge inden for rammerne af en professionel etik

• Udvikle egen praksis på baggrund af teorier om kriminalitetsårsager og forebyggelse
Underviserne er højt kvalificerede videnskabelige medarbejdere
Faget er en del af Diplomuddannelsen i Kriminologi
Point
10 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering, 12 døgn
Skriftlig uden tilsyn (hjemmeopgave), 12 døgn
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
  • Kategori
  • Timer
  • Seminarhold
  • 137,5
  • Undervisningsforberedelse
  • 137,5
  • I alt
  • 275,0