JKRD14001U Introduktion til Kriminologi

Årgang 2016/2017
Engelsk titel

Introduction to Criminology

Kursusindhold

Formål: At introducere den studerende til det kriminologiske vidensfelt.

Indhold:

• Det kriminologiske forskningsfelt

• Oversigt over kriminalitetens omfang og udvikling i Danmark i internationalt perspektiv

• Introduktion til en række tidlige kriminologiske studier

• Kriminologiens historie

• Kilder til kriminologisk viden

Målbeskrivelser

Læringsudbytte:

Viden: Den studerende har

• Viden om genstandsfeltet for kriminologisk forskning, herunder kriminologiens historiske udvikling

• Viden om kriminalitetens omfang og udvikling med særligt fokus på Danmark

• Evne til at reflektere over kriminologiens betydning for den studerendes faglige praksis Færdigheder:

Den studerende kan

• Mestre at finde relevant kriminologisk viden på konkrete områder

• Formidle viden om kriminalitetens omfang og udvikling på konkrete områder til samarbejdspartnere og andre Kompetencer:

• Udvikle egen praksis på baggrund af den opnåede viden

• Selvstændigt anvende viden om kriminalitetens omfang og udbredelse i faglige og tværfaglige sammenhænge

Undervisningen varetages af højt kvalificerede undervisere.
Dette fag er en del af Diplomuddannelsen i Kriminologi.
  • Kategori
  • Timer
  • Seminar
  • 137,5
  • Undervisningsforberedelse
  • 137,5
  • I alt
  • 275,0
Point
10 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering, 12 døgn
Skriftlig uden tilsyn (hjemmeopgave), 12 døgn
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
Kriterier for bedømmelse

Individuel bedømmelse med ekstern vurdering efter gældende karakterbekendtgørelse