JJUB54085U Erstatning og Kontrakt

Årgang 2016/2017
Engelsk titel

Tort and contract

Målbeskrivelser

- redegøre for indholdet af de grundlæggende formueretlige regler og bærende individuelle og samfundsmæssige hensyn inden for erstatningsret og kontraktret (aftaleret og købsret)
- identificere erstatningsretlige og kontraktretlige problemstillinger i en case, der beskriver et konkret hændelsesforløb
- systematisere og analysere konkrete formueretlige problemstillinger under hensyn til den kontekst, de præsenteres i ved anvendelse af formueretlige retskilder
- argumentere klart og præcist for, hvordan et formueretligt problem kan forebygges eller løses
- træffe et sagligt begrundet valg i tilfælde, hvor flere løsningsmuligheder foreligger samt
- formidle og formulere sin viden og argumentation fagligt og sprogligt korrekt på en struktureret og sammenhængende måde, herunder
- koncipere udkast til responsa, regler, aftaleklausuler og afgørelser

Lærebog i erstatningsret
Bo von Eyben og Helle Isager, 2015
ISBN: 978-87-574-3364-7
8. udgave, 1. oplag 
 

Køb – Dansk indenlandsk købsret, studieudgave, 2014
Joseph Lookofsky og Vibe Ulfbeck

Lærebog i Aftaleret, 2014
Vibe Ulfbeck og Ole Hansen


Forventet sideantal: ca. 530 sider, heraf 70 sider hovedtrækslæsning.

Yderligere oplysninger om bl.a. læseplaner, undervisningsopgaver m.v. findes på fagets hjemmeside.
 • Kategori
 • Timer
 • Forberedelse
 • 221
 • Forelæsninger
 • 10
 • Praktiske øvelser
 • 2
 • Seminar
 • 38
 • I alt
 • 271
Point
10 ECTS
Prøveform
Skriftlig prøve, 4 timer med opsyn.
Skriftlig tilsynseksamen, 4 timer
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
Eksamensperiode

Eksamensdato: 5. januar 2017
 

Reeksamen

Eksamensdato: 23. februar 2017