JJUA55071U Iværksætterens juridiske udfordringer

Årgang 2016/2017
Engelsk titel

The Entrepreneur’s Legal Challenges

Kursusindhold

Formålet er at uddanne juristen til at forstå iværksætterens juridiske problemer, rådgive og løse disse. De juridiske problemer kan ligge på mange forskellige områder, og faget er således i udpræget grad interdisciplinært.

Målbeskrivelser

Da faget omfatter ti forskellige discipliner, er det vanskeligt at angive de sædvanlige læringsmål for alle ti. I stedet er det her valgt at fremhæve det, som forener de ti discipliner og dermed er karakteristisk for faget:

Den studerende forventes at kunne

 • analysere de juridiske udfordringer, som iværksætteren møder
 • forstå de problemstillinger, hovedudfordringer og den indre systematik, der gælder for hver af de ti udvalgte juridiske discipliner med særlig relevans for iværksætterens situation
 • vurdere på en praktisk og omkostningseffektiv måde, hvordan iværksætteren overkommer udfordringer og udvikler sit potentiale
 • evaluere iværksætterens situation og forstå denne med henblik på at indrette forretningsmodellen på en juridisk hensigtsmæssig måde
 • forholde sig kritisk til forretningsplaner, så der kan ydes kvalificeret rådgivning og vejledning til iværksætteren med henblik på at udvikle dennes forretningsidé

JL Hansen, Iværksætterens juridiske udfordringer, DJØF Forlag, 2. udg. (forventes omkring årsskiftet).

 

 

Ud over at få de centrale elementer i de ti discipliner, er det ambitionen at give den studerende en forståelse for iværksætterens særlige situation.
Det er således især kompetence til at løse og forebygge konflikter, som forventes udviklet.
Der er ingen særlige faglige forudsætninger ud over de almindelige adgangskrav til Kandidatuddannelsen.
Gennemgang af undervisningsmateriale i henhold til læseplan. Gruppearbejde opmuntres. Inddragelse af cases og traditionel undervisning.
Der er ikke fag, som udelukkes, hvis dette fag vælges.
 • Kategori
 • Timer
 • Forberedelse
 • 241
 • Seminar
 • 34
 • I alt
 • 275
Point
10 ECTS
Prøveform
Mundtlig prøve, 20 min.
Mundtlig prøve uden forberedelse, 20 min.
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
Eksamensperiode

Forår: (6. og 7. juni) 12., 13. og 14 juni 2017 (vejl. periode)

Reeksamen

Se 'Vigtige datoer' på KUnet

Kriterier for bedømmelse

Det vil være en kombination af de kriterier, der er knyttet til de omfattede ti fag, og de kriterier, der knytter sig særskilt til de læringsmål, som er gengivet ovf.