JJUA04106U Videregående Immaterialret - ophavsrettigheder - OBS: FAGET ER NEDLAGT I FORÅRSSEMESTERET 2017

Årgang 2016/2017
Engelsk titel

Advanced IP Law - copyright - NOTE: THE COURSE IS CANCELLED IN THE SPRING SEMESTER 2017

Kursusindhold

Kurset er et specialiseringskursus, som bygger videre på den viden, som er opnået på kurset i immaterialret. Hensigten med kurset er at udbygge deltagernes kendskab til en række ophavsretlige spørgsmål, der har stor praktisk betydning for jurister, der arbejder praktisk med ophavsret, herunder advokater og ansatte i faglige organisationer m.fl.

Kurset er centreret om følgende 6 grundlæggende emner:
1. Værksbegrebet og originalitetslæren
2. Krænkelser af ophavsrettigheder
3. Plagiatbegrebet i ophavsretlig og etisk belysning
4. Ophavsretlige overdragelser
5. Ophavsret i ansættelsesforhold
6. Indskrænkninger i ophavsretten

Målbeskrivelser

- Redegøre for indholdet af de enkelte immaterialretlige discipliner og deres forhold til hinanden på et højere fagligt niveau end det, der kendetegner faget immaterialret
- Redegøre for en række retlige detailspørgsmål inden for de enkelte immaterialretsdiscipliner og forklare og reflektere over de retlige løsninger
- Forklare en række af de bagvedliggende faktorer, der bevirker, at de behandlede regelsæt er udformet som de er, og diskutere, hvilke samfundsmæssige fordele og ulemper der knytter sig til formuleringen af de forskellige retsregler
- Identificere relevante immaterialretlige problemer og retlige argumenter ud fra et komplekst materiale
- Placere konkrete problemstillinger i en immaterialretlig sammenhæng på en måde, der viser overblik og indsigt
- Analysere komplekse immaterialretlige problemstillinger, argumentere for forskellige fagligt begrundede løsninger og foretage en kritisk afvejning af de retlige argumenter
- Kombinere forskellige faglige indfaldsvinkler i forbindelse med analysen og træffe et fagligt begrundede valg for løsningen
- Formidle og formulere sin viden og argumentation fagligt og sprogligt korrekt på en struktureret og sammenhængende måde

  • Materialesamling bestående af danske og udenlandske artikler, boguddrag, domme o.lign. (ca. 450 sider).
Det er en forudsætning for deltagelse i kurset, at man har bestået ét af kursusfagene: Immaterialret eller Intellectual Property Law in an International and EU Context.
  • Kategori
  • Timer
  • Forberedelse
  • 241
  • Seminar
  • 34
  • I alt
  • 275
Point
10 ECTS
Prøveform
Mundtlig prøve, 20 min
Mundtlig eksamen uden forberedelse, 20 minutter
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
Eksamensperiode

Forår: 12. juni - 16. juni, 2017 (vejl. periode)

Reeksamen

Se 'Vigtige datoer' for eksamen på KUnet