HIVK03073U Aal., Vidensorganisation (Informationshåndtering), Konstituerende valg A

Årgang 2016/2017
Engelsk titel

Aal., Knowledge Organization, Constituent elective A

Uddannelse

Informationsvidenskab og kulturformidling, STO 2016 (Vidensorganisation)

Informationsvidenskab og kulturformidling, STO 2013 (Informationshåndtering)

Kursusindhold

Vidensorganisation beskæftiger sig med såvel teoretiske som praktiske tilgange til organisering af information og viden, herunder semantiske værktøjer og deres opbygning (herunder metadatastrukturer), indekseringssprog samt domæneanalyse. Kurset inddrager teorier fra såvel sprogvidenskab og fagsprogssemantik, samt nyere teoridannelser indenfor vidensorganisation (fx genreanalyse, semiotik, epistemisk pluralisme).  

Kurset sigter imod at give den studerende en dybere forståelse for teoretiske og metodiske aspekter ved vidensorganisation, under inddragelse af såvel klassisk som nyere forskningslitteratur. 

Målbeskrivelser

Kompetencemål og faglige mål:

Studerende tilhørende STO 2016, se modul 2 i studieordning [indsæt link]

Studerende tilhørende STO 2013, se modul 4 i studieordning http:/​/​hum.ku.dk/​uddannelser/​aktuelle_studieordninger/​informationsvidenskab-og-kulturformidling/​informationsvidenskab_og_kulturformidling_ka.pdf

Eksempler på litteratur der tænkes anvendt på kurset:

 • Svenonius, E. (2000). The intellectual foundation of information organization. Cambridge, Mass: MIT Press.
 • Hjørland, B. (2008). What is knowledge organization (KO)? Knowledge Organization, 35(2/3), 86-101.
 • Antoniou, G., Groth, P., van Harmelen, F., & Hoekstra, R. (2012). A semantic web primer (3rd ed.). Cambridge, Mass.: MIT Press.
 • King, B. E., & Reinold, K. (2008). Finding the concept, not just the word, a librarian's guide to ontologies and semantics. Oxford: Chandos.
Forelæsninger, holdundervisning, gruppearbejde, workshops og casearbejde
 • Kategori
 • Timer
 • Eksamen
 • 120
 • Forberedelse
 • 245,8
 • Holdundervisning
 • 45
 • I alt
 • 410,8
Point
15 ECTS
Prøveform
Portfolio
Gælder studerende hørende under STO 2016
Eksaminationssprog: Dansk
Omfang: 15-20 normalsider + 10 normalsider pr. studerende udover én. Hjemmeopgaven udgøres af de 2-3 portfoliobesvarelser, der er udarbejdet I undervisningsforløbet og bearbejdet efterfølgende frem til afleveringsfristen for hjemmeopgaven
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Eksamensperiode

Vintereksamen 2016

Reeksamen

Bunden 7-dages skriftlig hjemmeopgave, Februar 2017

Point
15 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering
Gælder studerende hørende under STO 2013
Eksaminationssprog: Dansk
Omfang: maks. 20 normalsider + 10 normalsider pr. studerende udover én.
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Eksamensperiode

Vintereksamen 2016

Reeksamen

Samme prøveform som ved ordinær eksamen, februar 2017