HIVK03052U Kbh., Kulturformidling og kommunikation, Konstituerende tilvalg B

Årgang 2016/2017
Engelsk titel

Cph., Dissemination of Culture and Communication, Elective and Constituent module B

Uddannelse

Informationsvidenskab og kulturformidling, STO 2016

Informationsvidenskab og kulturformidling, STO 2013

Kursusindhold

Modulet vil undersøge og diskutere forskellige former for innovativ kulturformidling, der knytter sig til kultursektoren og dens institutioner. Feltet spænder fra diskussioner om kommunikation og formidling over udstillinger og forskellige former for direkte og indirekte formidling til brugerinddragelse og nye partnerskaber. Desuden indrages teorier om bybranding som kommunikation, nye performative byrum og hybride kulturarenaer samt kulturpolitiske intiativer til fremme af kulturelle entreprenører og innovative netværk.  

 • Kulturpolitisk og samfundsmæssige baggrund for kulturformidling
 • Innovativ kulturformidling og kommunikation
 • Udstillingsanalyse
 • Formidlingsrum og formidlingsinitiativer indenfor kultursektoren
 • Brugerinddragelse og nye partnerskaber
 • Kultur som bybranding og nye rum for formidling af kunst og kultur
 • Kulturelle entreprenører og netværk
Målbeskrivelser

Kompetencemål

Modulet har til hensigt at give den studerende:

Studerende hørende under STO 2013, se studieordning modul 6

http:/​/​hum.ku.dk/​uddannelser/​aktuelle_studieordninger/​informationsvidenskab-og-kulturformidling/​informationsvidenskab_og_kulturformidling_ka.pdf

Studerende hørende under STO 2016, se studieordning modul 7

[Her indsættes link]

Faglige mål:

Eksaminanden kan

 • På et kritisk og teoretisk grundlag redegøre for forskellige former for formidling inden for kultursektoren og dens institutioner,
 • På et videnskabeligt-metodisk grundlag udføre selvstændige analyser og vurderinger af konkrete eksempler på kulturformidling,
 • På et videnskabeligt-metodisk kunne udvikle strategier for formidling i kultursektoren.
 • På et strategisk og teoretisk grundlag planlægge og udføre selvstændige formidlings-/​kommunikationsinitiativer

Eksempler på litteratur der tænkes anvendt på kurset:

 • Nordisk Tidsskrift for Informationsvidenskab og Kulturformidling nr. 1,2. årgang 2013 (Temanummer: Biblioteket i byens rum)
 • Dahlkild, Nan (2003). "Velfærdens spydspids" I: Architectura nr. 35. København: Selskabet for Arkitekturhistorie, s. 139-172.
 • Marling, Gitte m.fl. (2009). Experience City.dk. Aalborg Universitetsforlag.
 • Mangset , Per (2009). "Fortelling om kulturelt entreprenørskap". I: Mangset, Per og Sigrid Røyseng (red.) Kulturelt entrepreneørskab. Oslo: Fakbokforlaget.  
Holdundervisning, gruppearbejde, workshop, oplæg og evt. ekskursioner.
 • Kategori
 • Timer
 • Eksamen
 • 120
 • Eksamensforberedelse
 • 245,8
 • Holdundervisning
 • 45
 • I alt
 • 410,8
Point
15 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering
Eksamensprog: Dansk
Omfang: Maks. 20 normalsider + 10 normalsider pr. studerende udover én.
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Eksamensperiode

Sommereksamen 2017

Reeksamen

Samme prøveform som ved ordinær eksamen, August 2017