HIVK03024U Aal., Kulturformidlende institutioner, Konstituerende valg B

Årgang 2016/2017
Engelsk titel

Aal., Cultural Institutions, Constituent elective B

Uddannelse

Informationsvidenskab og kulturformidling, STO 2016

Informationsvidenskab og kulturformidling, STO 2013

Kursusindhold

Modulet har fokus på en række spændingsfelter i kulturinstitutionerne (primært museer og biblioteker): institutionernes rammebetingelser og grundfagligheder er sat under pres af nye krav om formidling og kulturoplevelser. På modulet vil vi arbejde teoretisk og praktisk med:

 • Nye former for oplysnings-, oplevelses- og inspirationsaktiviteter i de fysiske rum og i de digitale medier
 • Nye kreative netværk og partnerskaber
 • De kulturformidlende institutioner mellem kulturpolitisk forpligtelse og nye brugersegmenter
 • Teorier om og metoder til kulturanalyse

 

På faget analyseres samspillet mellem samfundsmæssig, kulturel og institutionel udvikling. Andre elementer i modulet: Teorier om kultursektoren og dens institutioner samt om institutionernes kulturmidlende praksis.

 

Målbeskrivelser

Kompetencemål og faglige mål

Studerende tilhørende STO 2016, se modul 6 i studieordning [her indsættes link]

Studerende tilhørende STO 2013, se modul 5 i studieordning http:/​/​hum.ku.dk/​uddannelser/​aktuelle_studieordninger/​informationsvidenskab-og-kulturformidling/​informationsvidenskab_og_kulturformidling_ka.pdf

Eksempler på litteratur som tænkes anvendt på kurset: 

 • Brinkmann, S. og Tanggaard (red.)(2010) Kvalitative metoder. København: Hans Reitzels Forlag
 • Erll, A. & Nünning, A. (ed.) (2008) A Companion to Cultural Memory Studies. De Gruyter
 • MacDonald, S.(ed.) (2006) A Companion to Museum Studies. Blackwell Publishing
 • Sørensen, A. S. et al. (2010) Nye kulturstudier. Teorier og temaer. Kbh.: Tiden skifter

 

Holdundervisning, workshops og feltarbejde
 • Kategori
 • Timer
 • Eksamen
 • 120
 • Forberedelse
 • 245,8
 • Holdundervisning
 • 45
 • I alt
 • 410,8
Point
15 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering
Eksaminationssprog: Dansk
Omfang: 15-20 normalsider + 10 sider udover én studerende.
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Eksamensperiode

Vintereksamen 2016

Reeksamen

Samme prøveform som ved ordinær eksamen. Februar 2017