HIVK03012U Kbh: Interaktive formidlingsrum - Konstituerende valg A

Årgang 2016/2017
Engelsk titel

Cph: Interactive formidlinsrum - Elective and constituent A

Uddannelse

Informationsvidenskab og kulturformidling, STO 2013

Kursusindhold

Arkitektur, indretning og interaktionsdesign har afgørende betydning for, hvordan mennesker kan formidle, interagere og samarbejde i fysiske, digitale og hybride formidlingsrum. Disse rum formidler information og kultur, og omfatter fx urbane rum, biblioteker, museer, virksomheder, websteder, sociale medier og nye typer af lokative, virtuelle og ’augmented reality’ interfaces. Modulet er bygget op omkring workshops, hvor teori om ’affordances’, interaktivitet, formidling, samarbejde, koordination, mm. sættes i spil med konkrete eksempler på formidlingsrum.

Eksempler på indholdselementer:

 • ’affordances’ for serendipitet i formidlingsrum, ’space syntax’, topologi, bevægelsespotentialer
 • sansepotentialer i formidlingsrum, kreativitetsstimulering, arkitekturpsykologi, byen som interface
 • kolokeret og distribueret samarbejde i formidlingsrum, artikulationsarbejde, mobilitetsarbejde
 • ’awareness’, kommunikativ koordination, koordinationsmekanismer, (arbejds-)rytmer
Målbeskrivelser

Kompetencemål

Modulet giver den studerende

Viden om og forståelse af:

 • Begrebet interaktive formidlingsrum, herunder adfærden knyttet til digitale, fysiske, sociale og kulturelle formidlingsrum.
 • Teorier/modeller og metoder til studier og undersøgelse af interaktive formidlingsrum.

 

Færdigheder i at:

 • Identificere interaktive formidlingsrum og sammenligne, diskutere og forklare interaktive formidlingsrum i relation til beslægtede forskningsområder og/eller -traditioner.
 • Reflektere over centrale teorier/modeller og metoder til studier og undersøgelse af interaktive formidlingsrum.
 • Vurdere egnede metoder, og kombination af disse, til studier og undersøgelse af interaktive formidlingsrum.

 

Kompetencer i at:

 • Opstille/designe undersøgelser til studier og undersøgelse af interaktive formidlingsrum.
 • Gennemføre forskellige typer af studier og undersøgelser af interaktive formidlingsrum

 

Faglige mål

Eksaminanden kan:

 • Redegøre for interaktive formidlingsrum og diskutere begrebet i relation til beslægtede forskningsområder og/eller -traditioner
 • Vurdere egnede teorier/modeller og metoder til studier og undersøgelse af interaktive formidlingsrum
 • Selvstændigt gennemføre forskellige typer af studier og undersøgelser af interaktive formidlingsrum

Eksempler på litteratur der tænkes anvendt på kurset:

 • Lehn, D.v, Heath, C., & Hindmarsh, J. (2001).Exhibiting interaction: Conduct and collaboration in museums and galleries. Symbolic Interaction, 24(2): 189-216.
 • Olson, J.S. & Olson, G.M. (2014). Working together apart: Collaboration over the Internet. Morgan & Claypool, San Rafael, CA.
 • McCoy, J.M. & Evans, G.W. (2002). The potential role of the physical environment in fostering creativity. Creativity Research Journal, 14(3): 409-426.
 • McCullough, M. (2005). Digital Ground : Architecture, Pervasive Computing, and Environmental Knowing. The MIT Press.
Holdundervisning, diskussioner, workshops, gruppearbejde, fremlæggelser, vejledning, feedback
 • Kategori
 • Timer
 • Eksamen
 • 120
 • Eksamensforberedelse
 • 245,8
 • Holdundervisning
 • 45
 • I alt
 • 410,8
Point
15 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering
Eksamenssprog: Dansk
Omfang: maks. 20 normalsider + 10 normalsider pr. studerende udover én
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Eksamensperiode

Vintereksamen 2016

Reeksamen

Samme prøveform som ved ordinær eksamen. Februar 2017