HIVK01091U Kbh., Videnskultur og -kritik, Konstituerende valg B2

Årgang 2016/2017
Engelsk titel

Cph., Knowledge Culture and Critique, Constituent elective B2

Uddannelse

Informationsvidenskab og kulturformidling, STO 2016 (Valg B2)

Informationsvidensakb og kulturformidling, STO 2013 (Valg C)

Kursusindhold

Det er ikke et radikalt nyt udsagn, at et stærkt forandret mediebillede og en revolutioneret adgang til information har betydning for videns status og for forskydninger i vidensmæssige autoriteter. Det forekommer måske i stigende grad at være så alment accepteret, at det er blevet en blind plet i samfundets diskussion med sig selv. Dette kursus skal forholde sig til denne blinde plet ud fra et teoretisk perspektiv: Ud fra forskellige videnssociologiske perspektiver diskuterer vi hvordan vi kan forstå videnskultur og videnskritik som begreber. Vi skal læse og diskutere teorier om viden, analyser af vidensformer og historiske forskydninger som oplæg til at diskutere, hvordan vi med videnskultur og videnskritik kan (be)gribe samspillet mellem viden, aktører og medier.

Eksempler på litteratur der tænkes anvendt på kurset:

 • Scott Lash: Critique of Information. London: Sage, 2002
 • Frank Pasquale. Black Box Society: the secret algorithms that control money and information. Harvard university press, 2015

 • Karl Mannheim. Essays on the sociology of Knowledge. Ed. By Paul Kecskemeti. Routledge & Kegan, 1952

 • Michel Foucault: Talens forfatning. Hans Reitzels Forlag, 2001.
Undervisningen er primært holdundervisning. Denne er baseret på diskussioner af teksternes problemstillinger og med oplæg fra studerende. Undervisningen vil desuden inkludere skrive øvelser, små cases, eksterne oplægsholdere og ekskursioner.
 • Kategori
 • Timer
 • Eksamen
 • 30
 • Forberedelse
 • 335,8
 • Holdundervisning
 • 45
 • I alt
 • 410,8
Point
15 ECTS
Prøveform
Mundtlig prøve, 30
Eksaminationssprog: Dansk
Der gives én dags forberedelse.
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
Eksamensperiode

Sommereksamen 2017

Reeksamen

Samme prøveform som ved ordinær eksamen. August 2017

Point
15 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering
Denne prøveform gælder for studerende indskrevet under STO 2013
Eksaminationssprog: Dansk
Omfang: Max. 20 normalsider for en individuel besvarelse.
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Eksamensperiode

Sommereksamen 2017

Reeksamen

Samme prøveform som ved ordinær eksamen, August 2017