HIVK01084U Aal., Vidensmedier, Konstituerende valg B1

Årgang 2016/2017
Engelsk titel

Aal., Knowledge Media, Constituent elective B1

Uddannelse

Informationsvidenskab og kulturformidling, STO 2016

Kursusindhold

På modulet arbejdes med videregående studier af konsekvenserne af digitalisering og udbredelse af digitale netværksmedier. Modulet diskuterer med afsæt i medieteori og -historie forskellige medieforståelser og -former samt mediers funktion og brug i sociale og kulturelle rum. Modulet belyser samtidig hvordan mediebrugere udvikler forskelligartede mediekompetencer. Endelig inddrager modulet eksempler på mediering af viden, fx i relation til videnskab og æstetik.

 • Videns- og kulturtilegnelse gennem nye medier
 • Videns- og kulturformidling gennem nye medier i udvalgte kultur- og læringsinstitutioner
 • Digitale læringsprocesser
 • Digital vidensformidling
Målbeskrivelser

Kompetencemål

Modulet giver den studerende

Viden om og forståelse af

 • Vidensmediernes rolle i nutidens informationssamfund.

 • Digitalisering af medierne.

 • Medieteori og digitalitet og i relation til videns- og kulturformidling.

Færdigheder i at

 • Identificere og analysere digitale mediers funktionalitet.

 • Anvende relevante medieteorier til analyse af konkrete medie-produktioner.

 • Analysere, sammenligne og problematisere medier på et historisk og teoretisk grundlag.

Kompetencer i at

Vurdere og evaluere digitalt medieret videns- og kulturformidling.

 

Faglige mål

Eksaminanden kan

 • Dækkende og kritisk redegøre for teorier om vidensmedier og digitalisering.

 • Diskutere og sammenligne forskellige teorier om medier og digitalisering.

 • Analysere og vurdere anvendelsen af digitale medier til videns- og kulturformidling

 • Kritisk vurdere og diskutere digitalitet, herunder betydningen for nye og gamle medier.

Eksempler på litteratur der tænkes anvendt på kurset:

 • Gitelman, L. (2014) Paper Knowledge: Toward a Media History of Documents. Durham: Duke University Press
 • Gee, J. P. (2007) What video games have to teach us about learning and literacy. London: Palgrave
 • Andrews, R. et al. (2011) E-learning Theory and Practice. London: SAGE
 • Larsen P. H. (1990) Faktion - som udtryksmiddel. Viborg: Amanda
Holdundervisning, workshops, gruppearbejde
 • Kategori
 • Timer
 • Eksamen
 • 120
 • Forberedelse
 • 245,8
 • Holdundervisning
 • 45
 • I alt
 • 410,8
Point
15 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering
Eksaminationssprog: Dansk
Omfang: 15-20 normalsider + 10 sider pr. studerende udover én.
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Eksamensperiode

Sommereksamen 2017

Reeksamen

Samme prøveform som ved ordinær eksamen. August 2017