HIVK01083U  Kbh., Vidensmedier, Konstituerende valg B1

Årgang 2016/2017
Engelsk titel

Cph., Knowledge Media, Constituent elective B1

Uddannelse

Informationsvidenskab og kulturformidling, STO 2016

Kursusindhold

Modulet vil undersøge og diskutere forskellige former for vidensmediering, der fortrinsvis knytter sig til digitale medier, og perspektiveres i forhold til teoretiske, historiske og kulturelle forhold. Med afsæt i medieteori og -historie præsenteres således medieforståelser og -former samt mediers funktion og brug i sociale og kulturelle rum. Der vil være hovedfokus på forståelsen af digitale medier, inkl. sociale og mobile medier, og digitale materialer, og de nye vidensformater, der knytter sig til digitalisering af kultur og medier, herunder synkrone og asynkrone  ’multiple source’ videns formater. Centrale temaer bliver forholdet mellem text, elektronisk tekst og hypertext, interfacets betydning for søgemuligheder i og visualisering af datamaterialer, og de forskellige former for 'literacies' (media literacy, digital literacy, cultural literacy) og læsemodi (close reading, distant reading,  navigation, browsing m.v.), digitale mediers multimodalitet og digitaliseringens betydning for produktion, analyse, formidling og bevaring af data, information og viden.

Målbeskrivelser

Kompetencemål

Modulet giver den studerende

Viden om og forståelse af

 • Vidensmediernes rolle i nutidens informationssamfund.

 • Digitalisering af medierne.

 • Medieteori og digitalitet og i relation til videns- og kulturformidling.

Færdigheder i at

 • Identificere og analysere digitale mediers funktionalitet.

 • Anvende relevante medieteorier til analyse af konkrete medie-produktioner.

 • Analysere, sammenligne og problematisere medier på et historisk og teoretisk grundlag.

Kompetencer i at

 • Vurdere og evaluere digitalt medieret videns- og kulturformidling.

 

Faglige mål

Eksaminanden kan

 • Dækkende og kritisk redegøre for teorier om vidensmedier og digitalisering.

 • Diskutere og sammenligne forskellige teorier om medier og digitalisering.

 • Analysere og vurdere anvendelsen af digitale medier til videns- og kulturformidling

 • Kritisk vurdere og diskutere digitalitet, herunder betydningen for nye og gamle medier.

Eksempler på litteratur der tænkes anvendt på kurset:

 • Svensson, Patrick (2012). The Digital Humanities as a Humanities Project. Arts and Humanities in Higher Education 11(1-2), 42-60. http:/​/​ahh.sagepub.com/​content/​11/​1-2/​42 (18 s). Downloades (gratis).
 • N. Kathrine Hayles (uddrag ca 20 s.) af How We became Posthuman (1999), eller How we think (2012).
 • Liu, A. (2012). The state of the Digital Humanities : A Report and a Critique. Arts and Humanities in Higher Education 11(1-2), 8-41. Consulted on: 23 September 2013, http:/​/​ahh.sagepub.com/​content/​11/​1-2/​8
 • Gitelman, L. (2014) Paper Knowledge: Toward a Media History of Documents. Durham: Duke University Press
Kurset omfatter bl.a. forelæsninger, mundtlige og skriftlige deltageroplæg, plenum- og gruppe-diskussioner.
Point
15 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering
Eksaminationssprog: Dansk
Omfang: 15-20 normalsider + 10 sider pr. studerende udover én.
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Eksamensperiode

Sommereksamen 2017

Reeksamen

Samme prøveform som ved ordinær eksamen. August 2017

 • Kategori
 • Timer
 • Holdundervisning
 • 45
 • Eksamen
 • 120
 • Forberedelse
 • 245,8
 • I alt
 • 410,8