HIVK01052U Aal., Kulturformidling og kommunikation, Konstituerende valg B

Årgang 2016/2017
Engelsk titel

Aal., Dissemination of Culture and Communication, Constituent Elective B

Uddannelse

Informationsvidenskab og kulturformidling, STO 2016

Kursusindhold

Modulet undersøger og diskuterer forskellige former for innovativ kulturformidling, der knytter sig til kultursektoren og dens institutioner. Feltet spænder fra diskussioner om kommunikationprocesser, formidlings- og kulturbegreber hen til kulturpolitiske initiativer til fremme af kulturelle entreprenører og netværk. Rammer for denne diskussion kan være deltagelseskulturer, biblioteksformidling, kulturelle budskaber formidlet i webmediet, betingelser af formidling og kommunikation i interkulturelle kontekster eller retorikken i analysen af formidlings- og kommunikationsprocesser. Der skal reflekteres over sprogets rolle i formidling og kommunikation, kommunikations- og kulturteorier samt formidlingens rolle i en nutidig kontekst.

Målbeskrivelser

Kompetencemål

Modulet har til hensigt at give den studerende:

Viden om og forståelse af

 • Kommunikations- og formidlingsteorier og deres indflydelse på kulturformidlingen.

 • Forskellige former for innovativ kulturformidling, der knytter sig til kultursektoren og dens institutioner.

 • Den samfundsmæssige og kulturelle baggrund for formidlingsinitiativer indenfor kultursektoren.

 • Formidlingsmæssige potentialer, der knytter sig til bl.a. brugerinddragelse, etablering af nye netværk, entreprenørskab og ekspressiv kulturformidling.

Færdigheder i at

 • Analysere den samfundsmæssige og kulturelle baggrund for kulturformidlingsinitiativer.

 • Anvende relevante teorier til at planlægge, udføre og vurdere forskellige former for kulturformidling.

Kompetencer i at

 • På et videnskabeligt-metodisk grundlag udarbejde selvstændige analyser og vurderinger af konkrete eksempler på kulturformidling.

 • Udvikle strategier for innovativ formidling i kultursektoren.

 • Udføre forskellige former for formidlings-og/eller kommunikationsinitiativer.

 

Faglige mål:

Eksaminanden kan

 • På et kritisk og teoretisk grundlag redegøre for forskellige former for formidling inden for kultursektoren og dens institutioner.

 • På et videnskabeligt-metodisk grundlag udarbejde selvstændige analyser og vurderinger af konkrete eksempler på kulturformidling.

 • På et videnskabeligt-metodisk grundlag udvikle strategier for formidling i kultursektoren.

 • På et strategisk og teoretisk grundlag planlægge og udføre selvstændige formidlings-/​kommunikationsinitiativer.

Eksempler på litteratur der tænkes anvendt på kurset:

 • Himmelstrup, K. (2013). Kulturformidling, grundbog i kulturens former og institutioner (1. udgave). København: Hans Reitzel.
 • Reeves-Ellington, R. (2010). What is culture? Generating and applying cultural knowledge. New York, NY: Edwin Mellen Press.
 • Gretchen Sullivan Sorin & Lynne A. Sessions (2015). Case Studies in Cultural Entrepreneurship: How to Create Relevant and Sustainable Institutions. Lanham, MD: Rowman & Littlefield Publishers. 
 • Amber Hutchins (2016). Public Relations and Participatory Culture: Fandom, Social Media and Community Engagement. London: Routledge. 

 

Holdundervisning, mundtlige oplæg, gruppearbejde, diskussioner, vejledning og feedback
 • Kategori
 • Timer
 • Eksamen
 • 120
 • Eksamensforberedelse
 • 245,8
 • Holdundervisning
 • 45
 • I alt
 • 410,8
Point
15 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering
Eksamensprog: Dansk
Omfang: 15-20 normalsider + 10 normalsider pr. studerende udover én.
Hjemmeopgaven har form af en projektopgave
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
Eksamensperiode

Sommereksamen 2017

Reeksamen

Samme prøveform som ved ordinær eksamen, August 2017