HIVB10061U Kbh: Digital kompetence

Årgang 2016/2017
Engelsk titel

Cph: Digital Literacy

Uddannelse

BA-TV Informationsvidenskab og kulturformidling STO 2015

Projektfag på BA Informationsvidenskab og kulturformidling STO 2012

Kursusindhold

På modulet skal centrale teorier og begreber fra kompetenceforskningen diskuteres og relateres til individers og udvalgte gruppers informationsaktiviteter og digitale praksis. Begrebet kompetence skal ses i perspektiv af begreberne literacy og digitalisering. På modulet skal der ses nærmere på allerede gennemførte undersøgelser af individers og udvalgte gruppers digitale kompetencer. Der kan være tale om borgernes, medarbejdernes eller f.eks. de unges digitale kompetencer. De udvalgte undersøgelser skal diskuteres på baggrund af en socio-kulturel approach.

Endelig skal der arbejdes med at identificere problemstillinger og udvælges relevante teorier og metoder til at gennemføre en afgrænset undersøgelse af individers og udvalgte gruppers digitale kompetencer set i relation til de pågældende individers og gruppers informationsaktiviteter og digitale praksis. Denne undersøgelse skal munde ud i et forslag til udvikling af individers og udvalgte gruppers digitale kompetencer.

Målbeskrivelser

Kompetencemål samt faglige mål for modulet

Studerende tilhørende STO 2012, se modul 14 i studieordning http:/​/​hum.ku.dk/​uddannelser/​aktuelle_studieordninger/​informationsvidenskab-og-kulturformidling/​studieordning_ba_informationsvidenskab-kulturformidling_2012-ordning.pdf 

BA-TV studerende, se modul 5 i BA TV studieordning http:/​/​hum.ku.dk/​uddannelser/​aktuelle_studieordninger/​informationsvidenskab-og-kulturformidling/​Informationsvidenskab_og_kulturformidling_BATV_2015.pdf

Eksempler på litteratur der tænkes anvendt på kurset:

 • Bundsgaard, J. et al. (2014). Digitale kompetencer. It i danske skoler i et internationalt perspektiv. Aarhus Universitetsforlag.
 • Gillen, J. (2014). Digital literacies. Routledge. Taylor & Francis Group.
 • Hargittai, E. et al. (2010). Trust online: young adults´ evaluation of web content. International journal of communication, 4:468-94.
 • Hasse, C. og Storgaard Brok, L. (2015). TEKU-modellen. Teknologiforståelse i professionerne. København: U-Press.
Holdundervisning, praktiske øvelser, peer assessment
 • Kategori
 • Timer
 • Eksamen
 • 150
 • Eksamensforberedelse
 • 175,8
 • Holdundervisning
 • 85
 • I alt
 • 410,8
Point
15 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering
Eksaminationssprog: Dansk
Hjemmeopgave består af 2-3 portfoliobesvarelser. Omfang 20-25 normalsider for individual besvarelse
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Eksamensperiode

Sommereksamen 2017

Reeksamen

BA-TV: 10 dages bunden hjemmeopgave. August 2017

BA- STO 2012: 5-dages bunden hjemmeopgave. August 2017