HIVB10012U Kbh., Vidensorganisation

Årgang 2016/2017
Engelsk titel

Cph., Knowledge Organization

Uddannelse

Grundfag Informationsvidenskab og kulturformidling

BA-TV Informationsvidenskab og kulturformidling

Kursusindhold

Kurset er en introduktion til grundlæggende begreber, teorier og metoder indenfor vidensorganisation.  Kurset giver de studerende: i) en forståelse af kategoriers forankring i sprog, kultur og kognition, ii) forståelse for forskellige systemer til organisation af information samt iii) hvorledes systemer til organisation af information, givet bestemte kontekster og brugere, designes. Efter kurset har de studerende en forståelse af og viden om, hvordan og hvorledes vidensorgansationssystemer og –strukturer indgår i og understøtter informationsarkitekturer.

Målbeskrivelser

Kompetencemål for modulet

Modulet giver den studerende:

Viden om og forståelse af

 • grundlæggende elementer i informationsarkitektur
 • kontekst og aktiviteter i vidensorganisation
 • klassifikations- og kategoriseringsteorier og -metoder
 • metadatasystemer og andre former for dokumentrepræsentation
 • opbygning og funktion af søgemaskiner og søgefunktionaliteter.

 

Færdigheder i at

 • analysere og håndtere forskellige typer af informationsarkitektur
 • analysere dokumentrepræsentationer i forhold til strukturer og formater i informationssystemer
 • designe kontrollerede vokabularer i relation til forskellige kontekster og brugere.

 

Kompetencer i at

 • facilitere mødet mellem bruger og informationssystem
 • vurdere design og anvendelse af informationsarkitektur og søgefunktionaliteter i forhold til forskellige brugergrupper.

 

Faglige mål

Eksaminanden kan

 • redegøre for forskellige dokumenttypologier
 • redegøre for klassifikations- og kategoriseringsteorier og -metoder
 • forklare typer af kontrollerede vokabularer og deres funktioner
 • analysere dokumentrepræsentationer i forhold til strukturer og formater i informationssystemer
 • designe kontrollerede vokabularer i relation til forskellige kontekster og brugere.

Eksempler på litteratur der tænkes anvendt på kurset:

 • Aitchison, Jean, Alan Gilchrist & David Bawden. 2000. Thesaurus construction and use: A practical manual, 4th ed. Chicago; London: Fitzroy Dearborn. 
 • Bowker, Geoffrey, and Susan Leigh Star. 2000. Sorting things out: Classification and its consequences. Cambridge, MA: MIT Press.
 • Rosenfeld, Louis, and Peter Morville. 2006. Information architecture for the World Wide Web. 3rd ed. Sebastopol, CA: O’Reilly.  
 • Svenonius, Elaine. 2000. The intellectual foundation of information organization. Cambridge, MA: MIT Press.
Holdundervisning, mundtlige oplæg, opgaveløsning, øvelser, vejledning og feedback.
 • Kategori
 • Timer
 • Eksamen
 • 45
 • Eksamensforberedelse
 • 120,4
 • Holdundervisning
 • 40
 • I alt
 • 205,4
Point
7,5 ECTS
Prøveform
Portfolio
Eksamenssprog: Dansk
Omfang: 12-15 normalsider
Hjemmeopgaven udgøres af de 2-3 portfoliobesvarelser, der er udarbejdet i undervisningsforløbet og bearbejdet efterfølgende frem til afleveringsfristen
for hjemmeopgaven.
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Eksamensperiode

Vintereksamen 2016

Reeksamen

5 dages bunden hjemmeopgave. Februar 2017. Omfang 8 - 10 normalsider.

Point
7,5 ECTS
Prøveform
Portfolio
Eksamenssprog: Dansk
Omfang: 15-20 normalsider.
Hjemmeopgaven udgøres af de 2-3 portfoliobesvarelser, der er udarbejdet i undervisningsforløbet og bearbejdet efterfølgende frem til afleveringsfristen
for hjemmeopgaven. Derudover skal den studerende udarbejde et refleksionsnotat over modulets relation til den studerendes central fag.
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Eksamensperiode

Vintereksamen 2016

Reeksamen

5 dages bunden hjemmeopgave. Februar 2017. Omfang 10 - 15 normalsider.