HIVB00142U Aal: Praksisfelter - information og organisering (valgfag og konstituerende)

Årgang 2016/2017
Engelsk titel

Aal: Fields of Practice - Information and Organizing (elective and constituent)

Uddannelse

Grundfag Informationsvidenskab og kulturformidling, STO 2015

Kursusindhold

Det overordnede mål med kurset er, at introducere grundlæggende teorier om og traditioner indenfor informationsarkitektur og interaktionsdesign. Temakurset vil derfor tage afsæt i at give:

 • viden om teoretiske tilgange til informationsarkitektur og interaktionsdesign
 • teoretisk forståelse for anvendelsen af brugercentreret tilgang til informationsarkitektur og interaktionsdesign
 • viden om brugergrænsefladedesign, herunder grafisk og visuelt designforståelse
 • viden om nødvendigheden af usability, user experience og evaluering 
 • færdigheder i at anvende konkrete metodiske tilgange, i forhold til design og evaluering af informationssystemer med udgangspunkt i usability-evaluering, brugerinddragelse og ekspertevaluering
Målbeskrivelser

Kompetencemål for modulet

Modulet giver den studerende:

Viden om og forståelse af

 • et givet praksisfelt inden for enten “Brugere og formidling”, ”Kultur og medier” eller ”Information og organisering”

 • udfordringer og forandringer samt muligheder og ressourcer inden for det givne praksisfelt.

Færdigheder i at

 • analysere og reflektere over det givne praksisfelts karakteristika, fx dets relationer og processer, roller og positioner, aktører og kommunikationsformer

 • formidle en relevant problemstilling eller projektidé inden for det givne praksisfelt.

Kompetencer i at

 • reflektere over det givne praksisfelts grænser, selvforståelse og udviklingsmuligheder

 • planlægge og/eller organisere arbejdet med eget projekt inden for det givne praksisfelt

 • vurdere muligt samarbejde og partnerskaber i forbindelse med projektet/ projektideen inden for det givne praksisfelt.

Faglige mål

Eksaminanden kan

 • identificere en problemstilling eller modne en projektidé med særligt fokus på information og organisering inden for et givet praksisfelt

 • analysere og reflektere over det givne praksisfelts karakteristika

 • planlægge og/eller organisere arbejdet med eget projekt inden for det givne praksisfelt

 • reflektere over opnået viden om et givet praksisfelt inden for information og organisering

 • vurdere mulige samarbejder og partnerskaber i forbindelse med projektet /projektideen der har fokus på information og/eller organisering inden for det givne praksisfelt.

Eksempler på litteratur der tænkes anvendt på kurset:

 • Benyon, D. (2013). Designing Interactive Systems: A Comprehensive Guide to HCI and Interaction Design. (3rd ed.) Harlow: Pearson Education Limited.

 • Johnson, J. (2014). Designing with the Mind in Mind: Simple Guide to Understanding User Interface Design Rules. (2nd ed.). Amsterdam: Morgan Kaufmann. E-bog: http:/​/​www.sciencedirect.com.ep.fjernadgang.kb.dk/​science/​book/​9780124079144 

 • Preece, J., Rogers, Y. & Sharp, H. (2015). Interaction design: beyond human-computer interaction (4. ed). Chichester: Wiley.

 • Rosenfeld, L., Morville, P. & Arango, Jorge (2015). Information Architecture. Sebastopol, Canada: O’Reilly Media.

Holdundervisning, gruppearbejde, cases, vejledning, feedback, oplæg, forelæsninger
 • Kategori
 • Timer
 • Eksamen
 • 151
 • Eksamensforberedelse
 • 174,8
 • Holdundervisning
 • 85
 • I alt
 • 410,8
Point
15 ECTS
Prøveform
Mundtlig prøve, 30 min
Eksaminationssprog: Dansk
Materialet består af en projektopgave. Omfang 20-25 sider.
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
Eksamensperiode

Sommereksamen 2017

Reeksamen

Samme prøveform som ved ordinær eksamen. August 2017