HIVB00141U Kbh: Praksisfelter - information og organisering (valgfag og konstituerende)

Årgang 2016/2017
Engelsk titel

Cph: Fields of Practice - Information and Organizing (elective and constituent)

Uddannelse

Grundfag Informationsvidenskab og kulturformidling, STO 2015

Kursusindhold

Praksisfelter indenfor information og organisation tager særligt udgangspunkt i emnet: åbne data. Hermed menes digitale datasæt der er offentlig tilgængelige og med licenser der gør at disse kan deles og genbruges i forbindelse med f.eks. app udvikling, forskning og formidling.

Dette emne går på tværs af uddannelsens emnefelter og vil derfor indeholde cases fra:

Biblioteker, arkiver og museer f.eks: DBC, Københavns stadsarkiv og Statens Museum for Kunst

Private virksomheder f.eks. SAXO

Offentlig forvaltning f.eks. Kort- og Matrikelstyrelsen og Verdensbanken

Eventorganisationer og eventmanagement f.eks. Roskildefestival

Foreninger, interesseorganisationer eller NGOer f.eks. Wikipedia

Iværksætteri, f.eks. app udviklere


Kurset vil indeholde praktiske elementer som vil give de studerende et indblik i hvordan de selv kan arbejde med åbne data. F.eks. hvordan man kan organisere eller søge i data, hvordan data kan visualiseres, hvordan data kan bruges i nye sammenhænge ved brug af en API, eller hvordan man arbejder med åben licensering og medier, typisk i forbindelse med kulturarvsdata.

Målbeskrivelser

Kompetencemål for modulet

Modulet giver den studerende:

Viden om og forståelse af

 • et givet praksisfelt inden for enten “Brugere og formidling”, ”Kultur og medier” eller ”Information og organisering”

 • udfordringer og forandringer samt muligheder og ressourcer inden for det givne praksisfelt.

Færdigheder i at

 • analysere og reflektere over det givne praksisfelts karakteristika, fx dets relationer og processer, roller og positioner, aktører og kommunikationsformer

 • formidle en relevant problemstilling eller projektidé inden for det givne praksisfelt.

Kompetencer i at

 • reflektere over det givne praksisfelts grænser, selvforståelse og udviklingsmuligheder

 • planlægge og/eller organisere arbejdet med eget projekt inden for det givne praksisfelt

 • vurdere muligt samarbejde og partnerskaber i forbindelse med projektet/ projektideen inden for det givne praksisfelt.

Faglige mål

Eksaminanden kan

 • identificere en problemstilling eller modne en projektidé med særligt fokus på information og organisering inden for et givet praksisfelt

 • analysere og reflektere over det givne praksisfelts karakteristika

 • planlægge og/eller organisere arbejdet med eget projekt inden for det givne praksisfelt

 • reflektere over opnået viden om et givet praksisfelt inden for information og organisering

 • vurdere mulige samarbejder og partnerskaber i forbindelse med projektet /projektideen der har fokus på information og/eller organisering inden for det givne praksisfelt.

Eksempler på litteratur der tænkes anvendt på kurset:

 • Boyd, Danah, & Crawford, K. (2012). CRITICAL QUESTIONS FOR BIG DATA: Provocations for a cultural, technological, and scholarly phenomenon. Information, Communication & Society, 15(5), 662–679. http:/​/​doi.org/​10.1080/​1369118X.2012.678878

 • Concordia, C., Gradmann, S., & Siebinga, S. (2010). Not just another portal, not just another digital library: A portrait of Europeana as an application program interface. IFLA Journal, 36(1), 61–69.

 • Eklund, P., Wray, T., & Ducrou, J. (2011). Linking Objects and their Stories: An API For Exploring Cultural Heritage Using Formal Concept Analysis. Journal of Emerging Technologies in Web Intelligence, 3(3). http:/​/​doi.org/​10.4304/​jetwi.3.3.239-252
 • Hooland, S. van, & Verborgh, R. (2014). Linked data for libraries, archives and museums, how to clean, link and publish your metadata. London: Facet Publishing.
Projektarbejde, holdundervisning, praktiske øvelser, cases, ekskursioner
 • Kategori
 • Timer
 • Eksamen
 • 151
 • Eksamensforberedelse
 • 174,8
 • Holdundervisning
 • 85
 • I alt
 • 410,8
Point
15 ECTS
Prøveform
Mundtlig prøve, 30 min
Eksaminationssprog: Dansk
Materialet består af en projektopgave. Omfang 20-25 sider.
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
Eksamensperiode

Sommereksamen 2017

Reeksamen

Samme prøveform som ved ordinær eksamen. August 2017