HIVB00132U Aal: Praksisfelter - Kultur og medier (valgfag og konstituerende)

Årgang 2016/2017
Engelsk titel

Aal: Fields of Practice - Culture og Media (elective and constituent)

Uddannelse

Grundfag Informationsvidenskab og kulturformidling, STO 2015

Kursusindhold

Kurset omhandler praksisfelterne børnebiblioteker, folkebiblioteker, forskningsbiblioteker, uddannelsesbiblioteker, virksomhedsbiblioteker, museer og arkiver i relation til problemstillinger, der opstår i forbindelse med brug af digitale medier. Kurset tager udgangspunkt i de studerendes projekt indenfor et udvalgt praksisfelt.

Blandt de udvalgte praksisfelter kan nævnes:

 • Børnebibiotekers rationale i lyset af digitale medier
 • Arkiver og participatory culture
 • Europæiske og internationale formidlingsrationaler for folkebiblioteker
 • Museers mediekultur
 • Forskningsbibliotekers vidensfaciliterende funktioner
 • Uddannelsesbiblioteker og embedded librarianship
 • Markedsføring på sociale medier af biblioteker, museer og arkiver
 • Brug af sociale medier og delingsværktøjer
Målbeskrivelser

Kompetencemål for modulet

Modulet giver den studerende:

Viden om og forståelse af

 • et givet praksisfelt inden for enten “Brugere og formidling”, ”Kultur og medier” eller ”Information og organisering”

 • udfordringer og forandringer samt muligheder og ressourcer inden for det givne praksisfelt.

Færdigheder i at

 • analysere og reflektere over det givne praksisfelts karakteristika, fx dets relationer og processer, roller og positioner, aktører og kommunikationsformer

 • formidle en relevant problemstilling eller projektidé inden for det givne praksisfelt.

Kompetencer i at

 • reflektere over det givne praksisfelts grænser, selvforståelse og udviklingsmuligheder

 • planlægge og/eller organisere arbejdet med eget projekt inden for det givne praksisfelt

 • vurdere muligt samarbejde og partnerskaber i forbindelse med projektet/ projektideen inden for det givne praksisfelt.

 

Faglige mål

Eksaminanden kan

 • identificere en problemstilling eller modne en projektidé med særligt fokus på kultur og medier inden for et givet praksisfelt

 • analysere og reflektere over det givne praksisfelts karakteristika

 • planlægge og/eller organisere arbejdet med eget projekt inden for det givne praksisfelt

 • reflektere over opnået viden om et givet praksisfelt inden for kultur og medier

 • vurdere mulige samarbejder og partnerskaber i forbindelse med projektet /projektideen der har fokus på kultur og/eller medier inden for det givne praksisfelt.

Eksempler på litteratur der tænkes anvendt på kurset:

 • Koontz, C. et al. (2014). Marketing and Social Media: A Guide for Libraries, Archives, and Museums. London: Rowman and Littlefield Publ.
 • Høyrup, H. m.fl. (red., 2012): Viden i spil - Forskningsbibliotekers funktioner i forandring. Kbh.: Samfundslitteratur
 • Sanderhoff, M. (2014). Sharing is Caring: Åbenhed og deling i kulturarvssektoren: København: SMK
 • Brabazon, T. (2007): The University of Google - Education in the (post)information age. Vermont: Ashgate
Holdundervisning, gruppearbejde, workshops
 • Kategori
 • Timer
 • Eksamen
 • 151
 • Eksamensforberedelse
 • 174,8
 • Holdundervisning
 • 85
 • I alt
 • 410,8
Point
15 ECTS
Prøveform
Mundtlig prøve, 30 min
Eksaminationssprog: Dansk
Materialet består af en projektopgave. Omfang 20-25 sider.
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
Eksamensperiode

Sommereksamen 2017

Reeksamen

Samme prøveform som ved ordinær eksamen. August 2017