HIVB00131U Kbh: Praksisfelter - Kultur og medier (valgfag og konstituerende)

Årgang 2016/2017
Engelsk titel

Cph: Fields of Practice - Culture og Media (elective and constituent)

Uddannelse

Grundfag Informationsvidenskab og kulturformidling, STO 2015

Kursusindhold

Litteraturformidling er et stort og sammensat praksisfelt, især fordi den skrevne litteratur er et så flexibelt og håndterligt medie, der kan komme ind mange steder og anvendes og opleves umiddelbart og ubesværet.

Biblioteker er den store og hævdvundne institution for formidling, men der er mange andre rum og sammenhænge, hvor befolkningen kan møde litteraturen: De nye litteraturhuse, udstillingsrum og museer,  på festivaler og ved events, i læseforeninger og litteraturkredse, på skriveværkssteder, i traditionelle mediers anmeldelser og på utallige mindre netsteder med anbefalinger foruden fan-sites og chatrroms samt på de socilale medier.

Desuden er der et voksende rum mundtlig formidling og stedsbunden kommunikation - på teatrets scene, gennem oplæsning, performance og spoken word, samt via fx tekster sammen med musik, foruden hele lydbogssiden.

Kurset har til hensigt at give et overblik over alle litteraturformidlingens steder og former, samt dykke ned i mange af dem mere teoretisk og analytisk. Der vil således også blive arbejdet med tilgange omkring sociologiske kredsløb, målgrupper, brugerinddragelse og outreach,  samt aspekter af medie- og kommunikationsteorier.

Målbeskrivelser

Kompetencemål for modulet

Modulet giver den studerende:

Viden om og forståelse af

 • et givet praksisfelt inden for enten “Brugere og formidling”, ”Kultur og medier” eller ”Information og organisering”

 • udfordringer og forandringer samt muligheder og ressourcer inden for det givne praksisfelt.

Færdigheder i at

 • analysere og reflektere over det givne praksisfelts karakteristika, fx dets relationer og processer, roller og positioner, aktører og kommunikationsformer

 • formidle en relevant problemstilling eller projektidé inden for det givne praksisfelt.

Kompetencer i at

 • reflektere over det givne praksisfelts grænser, selvforståelse og udviklingsmuligheder

 • planlægge og/eller organisere arbejdet med eget projekt inden for det givne praksisfelt

 • vurdere muligt samarbejde og partnerskaber i forbindelse med projektet/ projektideen inden for det givne praksisfelt.

Faglige mål

Eksaminanden kan

 • identificere en problemstilling eller modne en projektidé med særligt fokus på kultur og medier inden for et givet praksisfelt

 • analysere og reflektere over det givne praksisfelts karakteristika

 • planlægge og/eller organisere arbejdet med eget projekt inden for det givne praksisfelt

 • reflektere over opnået viden om et givet praksisfelt inden for kultur og medier

 • vurdere mulige samarbejder og partnerskaber i forbindelse med projektet /projektideen der har fokus på kultur og/eller medier inden for det givne praksisfelt.

Eksempler på litteratur der tænkes anvendt på kurset:

 • Frid, Nina (2012). Slutet på boken är bara början – Om läsarsamtal, bokcirklar och bibliotek. Lund: BTJ Förlag.
 • Ridderstrøm, H. og T. Vold (red.) (2015). Litteratur-og kulturformidling, Nye analyser og perspektiver. Oslo: Pax forlag.
 • Collins, J. (2010) Bring on the books for everybody, how literary culture became popular culture, Durham: Duke UP.
 • Lund, N.D. (2012). New scenes and houses for literature - A challenge for cultural and public library policy? Conference paper - ICCPR, Barcelona.

 

studenteroplæg, holdundervisning, feltarbejde, workshops, gruppearbejde, vejledning, forelæsninger, ekskursioner
 • Kategori
 • Timer
 • Eksamen
 • 151
 • Eksamensforberedelse
 • 174,8
 • Holdundervisning
 • 85
 • I alt
 • 410,8
Point
15 ECTS
Prøveform
Mundtlig prøve, 30 min
Eksaminationssprog: Dansk
Materialet består af en projektopgave. Omfang 20-25 sider.
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
Eksamensperiode

Sommereksamen 2017

Reeksamen

Samme prøveform som ved ordinær eksamen. August 2017