HIVB00112U Aal: Design af formidlingsrum

Årgang 2016/2017
Engelsk titel

Aal: Design of Mediation Spaces

Uddannelse

Grundfag Informationsvidenskab og kulturformidling, STO 2015

Kursusindhold

Det overordnede mål med kurset er, at introducere hvordan man kan analysere sammenhænge og interaktion mellem brugeres adfærd og informationsrum. Disse informationsrum kan være af social, digital eller fysisk karakter. Modulet omfatter teoretiske og metodiske tilgange og problemstillinger, som giver indblik i forholdet mellem forskellige typer brugere og deres adfærdsmønstre i givne informationsrum.

I kurset lægges der endvidere vægt på at diskutere implikationer af samspillet mellem brugeradfærd og informationsrum, herunder teoretiske og metodiske forudsætninger og konsekvenser i forhold til både forskning og praktisk anvendelse.

Målbeskrivelser

Kompetencemål for modulet

Modulet giver den studerende:

Viden om og forståelse af

 • forskning inden for samspil mellem brugere og formidlingsrum i en fysisk, digital og social kontekst, herunder problemstillinger om hvordan design og formidling i forskellige formidlingsrum påvirker brugernes handlemuligheder

 • metoder til undersøgelser af samspil mellem brugere og formidlingsrum i en fysisk, digital og social kontekst.

 

Færdigheder i at

 • vurdere og perspektivere teorier om og metoder til analyser af samspil mellem brugere og forskellige typer formidlingsrum

 • vurdere metoder til undersøgelser af samspil mellem brugere og givne formidlingsrum

 • analysere og vurdere styrker og svagheder ved forskellige typer af formidlingsrum i forhold til brugernes handlemuligheder.

Kompetencer i at

 • planlægge og gennemføre afgrænsede analyser af, hvordan brugere agerer i forskellige typer formidlingsrum

 • planlægge og gennemføre afgrænsede analyser af, hvordan design og formidling i forskellige typer formidlingsrum påvirker brugernes handlemuligheder.

Faglige mål

Eksaminanden kan

 • redegøre for og reflektere over samspil mellem brugere og formidlingsrum i en fysisk, digital og social kontekst, herunder hvordan design og formidling i forskellige typer formidlingsrum påvirker brugernes handlemuligheder

 • diskutere centrale perspektiver, herunder teorier, metoder og praktiske tilgange til analyser af samspil mellem brugere og forskellige typer formidlingsrum

 • identificere problemstillinger og udvælge teorier og metoder med henblik på at gennemføre afgrænsede analyser af samspil mellem brugere og formidlingsrum.

Eksempler på litteratur der tænkes anvendt på kurset:

 • Borlund, P. (2009). User-centred Evaluation of Information Retrieval Systems. In: Goker, A. and Davies, J. (eds.). Information Retrieval: Searching in the 21st Century. London : John Wiley & Sons, Ldt., 21-37, 274.
 • Case, D.O. (2012). Looking for information: a survey of research on information seeking, needs, and behavior (3. udg.). Bingley, UK: Emerald.
 • Fischer, G. (2011). Understanding, fostering, and supporting cultures of participation. Interactions, 7(6), 36-45. 

 • Given, L.M. & Leckie, G.J. (2003). 'Sweeping' the library: mapping the social activity space of the public library. Library & Information Science Research, 25(4), 365-385.

Holdundervisning, gruppearbejde, vejledning, feedback, oplæg, forelæsninger
 • Kategori
 • Timer
 • Eksamen
 • 150
 • Eksamensforberedelse
 • 175,8
 • Holdundervisning
 • 85
 • I alt
 • 410,8
Point
15 ECTS
Prøveform
Portfolio
Eksaminationssprog: Dansk
Hjemmeopgaven udgøres af 3 portfoliobesvarelser. Omfang 20-25 normalsider.
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Eksamensperiode

Sommereksamen 2017

Reeksamen

7 dages bunden hjemmeopgave, August 2017