HIVB00111U Kbh: Design af formidlingsrum

Årgang 2016/2017
Engelsk titel

Cph: Design of Mediation Spaces

Uddannelse

Grundfag Informationsvidenskab og kulturformidling, STO 2015

Kursusindhold

Det overordnede mål med modulet Design af formidlingsrum er at analysere samspil mellem brugere og formidlingsrum i en fysisk, digital og social kontekst, herunder hvordan design og formidling i forskellige typer formidlingsrum påvirker brugeres handlemuligheder og adfærdsmønstre. Eksempler på formidlingsrum på modulet er byrum, lokative medier, sociale medier, intranet, museer og biblioteker. Modulet omfatter teoretiske, metodiske og praktiske tilgange og problemstillinger, der giver indblik i samspillet mellem forskellige typer brugere og deres handlemuligheder og adfærdsmønstre i forskellige typer formidlingsrum. I modulet lægges der vægt på at diskutere implikationer af samspillet mellem brugere og formidlingsrum, herunder teoretiske og metodiske forudsætninger og konsekvenser i forhold til både forskning og praktisk anvendelse.

Målbeskrivelser

Kompetencemål for modulet

Modulet giver den studerende:

Viden om og forståelse af

 • forskning inden for samspil mellem brugere og formidlingsrum i en fysisk, digital og social kontekst, herunder problemstillinger om hvordan design og formidling i forskellige formidlingsrum påvirker brugernes handlemuligheder

 • metoder til undersøgelser af samspil mellem brugere og formidlingsrum i en fysisk, digital og social kontekst.

 

Færdigheder i at

 • vurdere og perspektivere teorier om og metoder til analyser af samspil mellem brugere og forskellige typer formidlingsrum

 • vurdere metoder til undersøgelser af samspil mellem brugere og givne formidlingsrum

 • analysere og vurdere styrker og svagheder ved forskellige typer af formidlingsrum i forhold til brugernes handlemuligheder.

Kompetencer i at

 • planlægge og gennemføre afgrænsede analyser af, hvordan brugere agerer i forskellige typer formidlingsrum

 • planlægge og gennemføre afgrænsede analyser af, hvordan design og formidling i forskellige typer formidlingsrum påvirker brugernes handlemuligheder.

Faglige mål

Eksaminanden kan

 • redegøre for og reflektere over samspil mellem brugere og formidlingsrum i en fysisk, digital og social kontekst, herunder hvordan design og formidling i forskellige typer formidlingsrum påvirker brugernes handlemuligheder

 • diskutere centrale perspektiver, herunder teorier, metoder og praktiske tilgange til analyser af samspil mellem brugere og forskellige typer formidlingsrum

 • identificere problemstillinger og udvælge teorier og metoder med henblik på at gennemføre afgrænsede analyser af samspil mellem brugere og formidlingsrum.

Eksempler på litteratur der tænkes anvendt på kurset:

 • Bogers, T. & Björneborn, L. (2013). Micro-serendipity: Meaningful coincidences in everyday life shared on Twitter. Proceedings of iConference 2013, pp. 196-208.
 • Fisher, K.E.; Landry, C.F. & Naumer, C. (2007). Social spaces, casual interactions, meaningful exchanges: ‘information ground’ characteristics based on the college student experience. Information Research, 12(2): paper 291. 
 • Jones, W. (2010). Personal Information Management (PIM). In: Encyclopedia of Library and Information Sciences. 3. ed. pp. 4137-4147. New York: CRC Press.
 • Klemmer, S.R. et al. (2006). How bodies matter: Five themes for interaction design. Proceedings of DIS 2006. New York, ACM Press.
Holdundervisning, forelæsninger, gruppearbejde, øvelser, diskussioner, vejledning, fremlæggelser og feedback
 • Kategori
 • Timer
 • Eksamen
 • 150
 • Eksamensforberedelse
 • 175,8
 • Holdundervisning
 • 85
 • I alt
 • 410,8
Point
15 ECTS
Prøveform
Portfolio
Eksaminationssprog: Dansk
Hjemmeopgaven udgøres af 3 portfoliobesvarelser. Omfang 20-25 normalsider for en individuel besvarelse.
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Eksamensperiode

Sommereksamen 2017

Reeksamen

7 dages bunden hjemmeopgave omfang 15-20 normalsider for en individuel besvarelse. August 2017