HIVB00053U  Kbh., Digital kultur

Årgang 2016/2017
Engelsk titel

Cph., Digital Culture

Uddannelse

Informationsvidenskab og kulturformidling, BA grundfag STO 2015

Kursusindhold

Digitaliseringen af samfundet og kulturen har betydet radikale ændringer i den måde vi kommunikerer og i den måde vi får adgang til viden. Den digitale kultur udfordrer blandt andet magtforhold i samfundet, identitetsforståelser, videns- og kulturbegreber, autoriteter, og forholdet mellem institutioner og brugere. Ligeledes ændrer den digitale kultur ved grænserne mellem offentlighed og privatliv. Kurset Digital Kultur sætter fokus på det aktuelle samfund og de vilkår som digitale medier skaber for formidling og kommunikation mellem mennesker, og mellem mennesker og institutioner.

Kurset introducerer til centrale kommunikations-, kultur- og medieteorier, som skal danne grundlag for diskussioner af de muligheder og udfordringer, som den digitale kultur både skaber og bliver skabt af. Digitalisering er i sig selv en historisk proces. Den digitale udvikling vil derfor blive diskuteret i en historisk og samfundsmæssig kontekst, herunder hvordan digitaliseringen har skærpet vores blik på tidligere tiders mediekulturer. På kurset skal vi endvidere undersøge, hvordan forskellige brugergrupper anvender forskellige digitale medier i forskellige sociale og kulturelle kontekster. Målet med kurset er at give et teoretisk grundlag til at diskutere og analysere vilkår og problemstillinger knyttet til digital kultur og at analysere konkrete medieplatforme i forhold til brugergrupper, videndeling og formidling.

Målbeskrivelser

Kompetencemål:

Modulet giver den studerende:

Viden om og forståelse af

 • forskellige teoretiske og metodiske tilgange til digital kultur
 • forskellige teoretiske perspektiver på informations- og kommunikationsteknologiers samfundsmæssige og kulturhistoriske betydning
 • centrale internetteknologier, og digitale kommunikationsformers forskellige tilgange til brugere, brugsmønstre og brugerinteraktion
 • vilkår for digital formidling, herunder ophavsretlige problemstillinger.

 

Færdigheder i at

 • anvende relevante medie- og kommunikationsteorier til at definere og analysere problemstillinger knyttet til digital kultur
 • identificere, redegøre for og analysere brugere og brugsmønstre i sociale og kulturelle kontekster
 • analysere centrale internetteknologier, sociale medier og digitale kommunikationsformer til brugerrettet formidling.

 

Kompetencer i at

 • anvende relevante teorier og metoder til at analysere digital kultur
 • analysere og bruge forskellige medieplatforme i relation til informationsvidenskab og kulturformidling

 

Faglige mål:

Eksaminanden kan

 • redegøre for teoretiske og metodiske tilgange til digital kultur
 • identificere og diskutere problemstillinger knyttet til digital kultur
 • anvende relevante medie- og kommunikationsteorier til at definere, diskutere og analysere problemstillinger knyttet til brugen af informations- og kommunikationsteknologier
 • identificere og analysere brugere, brugsmønstre og deltagelse i relation til formidling
 • anvende og vurdere forskellige medieplatforme og internetteknologier i forhold til brugergrupper og institutioners kommunikation og formidling

Eksempler på litteratur:

 • Klaus Bruhn Jensen (2013):Medier og samfund. En introduktion. 2. udgave. Forlaget Samfundslitteratur.

 • Hannemyr, Liestøl, Lüders & Rasmussen (2015): Digitale medier. Teknologi. Anvendelser. Samfunn. 3. udgave. Universitetsforlaget, 2015.

 • Beer, David (2009): "Power through the algorithm? Participatory web cultures and the technological unconscious". In New Media & Society, 11(6): s. 985-1002.

 • Gillespie, T. (2014). "The Relevance of Algorithms", pp. 167-193. In: Media Technologies. Essays on Communication, Materiality, and Society. Edited by Tarleton Gillespie, Pablo J. Boczkowski and Kirsten A. Foot. MIT Press

Forelæsninger, holdundervisning, diskussioner, øvelser, workshops og opgaver. Der vil desuden indgå vejledning og feedback som en del af kursusforløbet.
Point
15 ECTS
Prøveform
Portfolio
Eksaminationssprog: Dansk
Omfang: 20-25 normalsider.
Hjemmeopgaven udgøres af de 2-3 portfoliobesvarelser, der er udarbejdet i
undervisningsforløbet og bearbejdet efterfølgende frem til afleveringsfristen
for hjemmeopgaven. Én af portfolioopgaverne skal indeholde en mindre undersøgelse
af en udvalgt informations- og/eller kommunikationsteknologi i relation til en formidlingsmæssig problemstilling
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Eksamensperiode

Sommereksamen 2017

Reeksamen

Bunden 7 dages hjemmeopgave, august 2017

 • Kategori
 • Timer
 • Holdundervisning
 • 80
 • Eksamen
 • 75
 • Eksamensforberedelse
 • 255,8
 • I alt
 • 410,8