HIVB00033U Kbh., Videnskabsteori og vidensformer

Årgang 2016/2017
Engelsk titel

Cph., Theory of Science and Forms of Knowledge

Uddannelse

Grundfag Informationsvidenskab og kulturformidling, STO 2015

Kursusindhold

Vidensformer refererer til anerkendte opdelinger af viden i  videnskabelig, praktisk, etisk og æstetisk viden, eller alternativt eksplicit og tavs viden. Kurset fokuserer på de forskellige vidensformers historiske forankring og  udvikling såvel som på de problemstillinger, der kendetegner deres aktuelle status. Den videnskabelige vidensform knytter endvidere an til kursets andet hovedelement, videnskabsteorien, som introduceres bredt med særlig vægt på videnskabsteoretiske positioner, videnskabelige begreber og videnskabeligt sprog. Både i forhold til videnskabsteori og videnformer prioriteres aktuelle problemstillinger inden for informationsvidenskab og kulturformidling, og tilgangen er både praktisk og teoretisk.

Målbeskrivelser

Kompetencemål for modulet

Modulet giver den studerende:

Viden om og forståelse af

 • videnskabsteoretiske positioner og begreber generelt og i informationsvidenskab og kulturformidling
 • centrale vidensformer (fx etisk-, æstetisk-, videnskabelig-, praktisk viden), deres historiske forankring og aktuelle vilkår
 • videnskabelig og akademisk praksis.

 

Færdigheder i at

 • redegøre for centrale videnskabsteoretiske positioner og deres forskellige forståelser af videnskabelighed, viden og kultur
 • diskutere hvad der kendetegner videnskab – herunder begreber som ’sikker viden’, ’videnskabelige normer’ og ’kulturel kontekst’
 • tænke og argumentere akademisk.

 

Kompetencer i at

 • identificere og diskutere videnskabsteoretiske problemstillinger i informationsvidenskab og i kulturformidling
 • analysere og diskutere centrale vidensformer i praksis
 • skrive akademisk.

 

Faglige mål

Eksaminanden kan

 • redegøre for generelle videnskabsteoretiske positioner og identificere disse positioner i informationsvidenskab og i kulturformidling
 • diskutere centrale vidensformers historiske forankring og aktuelle praksis
 • arbejde akademisk med problemstillinger inden for informationsvidenskab og kulturformidling.

Eksempler på litteratur der tænkes anvendt på kurset:

 • Gustavsson, B (2001). Vidensfilosofi. Klim.
 • Holm, AB (2011). Videnskab i virkeligheden: en grundbog i videnskabsteori. Samfundslitteratur.
 • Køppe, S & Collin, F (eds.) (2014). Humanistisk videnskabsteori. 3. udgave. Lindhardt & Ringhof.
 • Langergaard, L, Barlebo Rasmussen, S, & Sørensen, A (2006). Viden, videnskab og virkelighed. Samfundslitteratur.
Holdundervisning, gruppearbejde, øvelser, skriveøvelser, oplæg, forelæsninger og ekskursioner
 • Kategori
 • Timer
 • Eksamen
 • 120
 • Eksamensforberedelse
 • 210,8
 • Holdundervisning
 • 80
 • I alt
 • 410,8
Point
15 ECTS
Prøveform
Mundtlig prøve, 30 min
Eksaminationssprog: Dansk
Omfang: 10-15 normalsider
Materialet har form af en bunden hjemmeopgave om et af underviserne fastlagt
emne eller stillet opgave til besvarelse. Afleveringsfristen for den bundne
hjemmeopgave er den af instituttet fastsatte frist for aflevering af hjemmeopgaver.
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
Eksamensperiode

Vintereksamen 2016

Reeksamen

Samme prøveform som ved ordinær eksamen. Februar 2017.