HIVB00013U  Kbh, Informationssystemer

Årgang 2016/2017
Engelsk titel

Cph, Information Systems

Uddannelse

Informationsvidenskab og kulturformidling, BA grundfag STO 2015

Informationsvidenskab og kulturformidling, BA tilvalg STO 2015

Kursusindhold

Modulet Informationssystemer introducerer en række grundlæggende systemer, begreber, teorier og teknikker indenfor informationsarkitektur, informationssøgning og informationsformidlingsteori. Modulet præsenterer således processer, systemer, og informationsarkitektur, der anvendes ved repræsentation, registrering, organisering og genfinding af dokumenter i digitale informationssystemer. Modulet beskæftiger sig grundlæggende med hvad og hvordan der repræsenteres i digitale informationssystemer, herunder bibliografiske databaser, fuldtekstdatabaser og søgemaskiner, og hvilke konsekvenser dette har for søgning efter information i disse systemer.

Målbeskrivelser

Kompetencemål for modulet

Modulet giver den studerende:

Viden om og forståelse af

 • grundlæggende elementer i informationsarkitektur
 • kontekst og aktiviteter i vidensorganisation
 • klassifikations- og kategoriseringsteorier og -metoder
 • metadatasystemer og andre former for dokumentrepræsentation
 • opbygning og funktion af søgemaskiner og søgefunktionaliteter.

 

Færdigheder i at

 • analysere og håndtere forskellige typer af informationsarkitektur
 • analysere dokumentrepræsentationer i forhold til strukturer og formater i informationssystemer
 • designe kontrollerede vokabularer i relation til forskellige kontekster og brugere.

 

Kompetencer i at

 • facilitere mødet mellem bruger og informationssystem
 • vurdere design og anvendelse af informationsarkitektur og søgefunktionaliteter i forhold til forskellige brugergrupper.

 

Faglige mål

Eksaminanden kan

 • redegøre for forskellige typer af informationssystemer
 • redegøre for grundlæggende elementer i informationsarkitektur
 • beskrive og diskutere opbygning og funktion af søgemaskiner og søgefunktionaliteter
 • analysere objekttyper og indholdstyper i et informationssystem
 • vurdere design og anvendelse af informationsarkitektur og søgefunktionaliteter i forhold til forskellige brugergrupper.

Eksempler på litteratur der tænkes anvendt på kurset:

 • Bawden, D. & Robinson, L. (2012). An introduction to information science. London: Facet.
 • Chowdhury, S. (2010): Introduction to modern information retrieval. New York: Neal-Schuman Publishers.
 • Morville, P. & Rosenfeld, L. (2007): Information architecture for the World Wide Web. 3. ed., Beijing: O’Reilly.
 • Russel-Rose, T. & Tate, T. (2013). Designing the search experience: The information architecture of discovery. Waltham, MA: Morgan Kaufmann.
Holdundervisning, mundtlige oplæg, opgaveløsning, praktiske øvelser, vejledning og feedback.
Point
7,5 ECTS
Prøveform
Kursusdeltagelse
Aktiv undervisningsdeltagelse indebærer tilstedeværelse i min. 80 % af undervisningstimerne samt krav om 2-3 mindre, godkendte skriftlige/mundtlige bidrag og/eller praktiske øvelser leveret undervejs i forløbet.
Bedømmelsesform
bestået/ikke bestået
Censurform
Ingen ekstern censur
Eksamensperiode

Vintereksamen 2016

Reeksamen

5 dages bunden hjemmeopgave. Februar 2017. Omfang 8-10 normalsider.

 • Kategori
 • Timer
 • Holdundervisning
 • 50
 • Eksamensforberedelse
 • 155,4
 • I alt
 • 205,4