HFKK00318U KA-tilvalg: Kuratering/ udstillingsæstetik

Årgang 2016/2017
Engelsk titel

Curating/exhibition aesthetics

Kursusindhold

Kurset skal give den studerende kompetencer indenfor udstillingsteori og -praksis med henblik på varetagelse af kurateringsopgaver i museums- og gallerisammenhæng m.v. På kurset kan den studerende få mulighed for at tilegne sig viden om og erfaring med aktuel udstillingsæstetik, udstillingsmetode, udstillingsanalyse og udstillingspraksis (kuratering) inden for et kunst-, design- eller arkitekturhistorisk genstandsfelt med henblik på selvstændig eller gruppebaseret organisering, tilrettelæggelse og vurdering af en udstilling eller et delaspekt af en udstilling. Det er endvidere formålet med kurset at sætte den studerende i stand til at udvikle udstillingskoncepter, at formulere kuratoriske intentioner samt at forholde sig kritisk evaluerende til disse. Endelig er det kursets formål at sætte den studerende i stand til metodisk at diskutere udstillingsæstetik samt at praktisere udstillingsanalyse ud fra et kendskab til udstillingstypologier. Kurset forløber som en vekslen mellem forelæsninger, øvelser, opgaver og udstillingsbesøg. Der forventes en stor og delvist selvorganiseret arbejdsindsats fra studerende, som skal arbejde i grupper uden for den egentlige undervisningstid.

GREENBERG, Reesa, Bruce W. FERGUSON & Sandy NAIRNE (red.), Thinking about Exhibitions, London: Routledge, 1996

Hansen, Malene Vest, Sanne Kofod Olsen mfl. (red.), Kuratering af samtidskunst, Museet for Samtidskunst 2011

 

Forelæsning
 • Kategori
 • Timer
 • Eksamen
 • 84
 • Forberedelse
 • 293
 • Forelæsninger
 • 42
 • Vejledning
 • 1
 • I alt
 • 420
Point
15 ECTS
Prøveform
Mundtlig prøve