HBIB001AEU Aal-Kbh, Projektarbejde C: CMC

Årgang 2016/2017
Engelsk titel

Aal-Cph., Project C: CMC

Uddannelse

Informationsvidenskab og kulturformidling STO 2012

Kursusindhold

CMC - Computer-mediated communication - undersøger kommunikationsprocesser formidlet via Internettet. Kurset har særligt fokus på tekstbaseret kommunikation gennem digitale medier (fx e-mail), sociale platforme, blogs, diskussionfora m.m., men også kommunikation via websider og deres interaktive muligheder.

Centrale emner for kurset er:

 • Internettets historie og udviklingen af CMC som en platform for vidensdeling, samt hvilken indflydelse dette har på interaktion mellem mennesker og viden.
 • Online-kommunikation i tværfagligt perspektiv, herunder psykologiske, lingvistiske, semiotiske og pragmatiske vinkler.
 • CMC set i relation til informationsvidenskaben, og hvordan digitale medier indvirker på brugeradfærd, informationskompetencer, informationstjenester og informationsarkitektur.

 

Kurset indrager eksempler på CMC i form af konkrete cases som kan være inden for Digital Humanities, kommunikation i hverdagslivet og indenfor særlige interesseområder (GDS-kultur, amatør-interesser og fandom), kulturinstitutioners kommunikation (både via hjemmesider og -kataloger samt på sociale medier), eller videnskabelig kommunikation.

Kursus udbydes både i Aalborg og København, delvis som e-læringskursus.

Målbeskrivelser

Kompetencemål:

Modulet giver den studerende:

Viden om og forståelse af

 • Anvendte teorier og metoder.
 • Teorier, metoder og praksis i tilknytning til en selvvalgt problemstilling.

 

Færdigheder i at

 • Identificere og formulere en selvvalgt relevant problemstilling indenfor temakursets emne.
 • Anvende teorier og metoder reflekteret og diskuterende i tilknytning til den selvvalgte problemstilling.
 • Analysere og formidle den valgte problemstilling på en konsistent og sammenhængende måde.

 

Kompetencer i at

 • Reflektere over videnskabsteoretiske og metodologiske aspekter med relation til den valgte problemstilling, herunder relationer mellem teori og praksis.

 

Faglige mål:

Eksaminanden kan

 • Redegøre kritisk og reflekteret for de anvendte teorier og metoder.
 • Forstå teorier, metoder og praksis i tilknytning til en selvvalgt problemstilling.
 • Identificere og formulere en selvvalgt relevant problemstilling indenfor temakursets emne.
 • Anvende teorier og metoder reflekteret og diskuterende i tilknytning til den selvvalgte problemstilling.
 • Analysere og formidle den valgte problemstilling på en konsistent og sammenhængende måde.
 • Reflektere over videnskabsteoretiske og metodologiske aspekter med relation til den valgte problemstilling, herunder relationer mellem teori og praksis.

Eksempler på litteratur som tænkes anvendt på kurset:

 • Wallace, P. M. (2001). The psychology of the internet. Cambridge: Cambridge University Press.

 • Herring, S. C., Stein, D., & Virtanen, T. (2013). Pragmatics of computer-mediated communication. Berlin: De Gruyter Mouton.

 • Lotina, L., & Lepik, K. (2015). Exploring Engagement Repetoires in Social Media: the Museum Perspective. Journal of Ethnology and Folkloristics, 9(1), 123–142.

 • Herring, S. C. (2007). A faceted classification scheme for computer-mediated discourse. Language@ Internet, 4(1), 1-37.

Fysisk holdundervisning, herunder gruppearbejde, diskussioner og præsentationer. Digital undervisning via Absalon og andre digitale læringsplatforme (som fx Wikis), ISpring-videoer, bidrag til faglige diskussionsfora, blogaktivitet, både i Absalon og på internettet, videndeling m.m.
Projektarbejdet har sit afsæt i semestrets temakursus. Temakurset indeholder
holdundervisning, oplægsseminarer og diskussioner om projektarbejdsformen.
Kursets undervisning understøtter også etableringen af gruppearbejder.
 • Kategori
 • Timer
 • Eksamen
 • 96
 • Eksamensforberedelse
 • 220,8
 • Holdundervisning
 • 94
 • I alt
 • 410,8
Point
15 ECTS
Prøveform
Portfolio
Eksaminationssprog: Dansk
Den skriftlige hjemmeopgave udgøres af de portfoliobesvarelser, der er udarbejdet I undervisningsforløbet og bearbejdet efterfølgende frem til afleveringsfristen for hjemmeopgaven.
Omfang: Maks. 24 normalsider
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Eksamensperiode

Sommereksamen 2017

Reeksamen

5-dages bunden hjemmeopgave, August 2017.