HBIB001ABU Kbh., Projektarbejde C: Digital litteraturformidling

Årgang 2016/2017
Engelsk titel

Cph., Project C: Digital mediation of literature

Uddannelse

Informationsvidenskab og kulturformidling, STO 2012

Kursusindhold

Kurset sigter mod at give et overblik over og udpege centrale problematikker i forbindelse med de former for litteraturformidling og -kommunikation, der under ét kan betegnes som digitale. Det er i stigende grad et komplekst område. Således er det et vigtigt kendetegn ved digital litteraturformidling, at gruppen af formidlere er væsentlig bredere end førhen. Forfattere formidler sig selv på egen hjemmeside eller i de sociale medier. Bloggere blogger om de bøger, de netop har læst, og som de måske tilfældigt er faldet over. Engagerede læsere uddeler anmeldelser, tags, tips, ratings på store ”sociale” litteratursider som Librarything, Goodreads og Litteratursiden. Netboghandler som Saxo eller Amazon formidler litteratur på en ganske anden måde end fysiske boghandler. Men samtidig er digital litteraturformidling også et vigtigt satsningsområde for traditionelle institutioner som folke- og forskningsbibliotekerne og eksempelvis DBC.  

Målbeskrivelser

Kompetencemål:

Modulet giver den studerende:

Viden om og forståelse af

 • Anvendte teorier og metoder.
 • Teorier, metoder og praksis i tilknytning til en selvvalgt problemstilling.

 

Færdigheder i at

 • Identificere og formulere en selvvalgt relevant problemstilling indenfor temakursets emne.
 • Anvende teorier og metoder reflekteret og diskuterende i tilknytning til den selvvalgte problemstilling.
 • Analysere og formidle den valgte problemstilling på en konsistent og sammenhængende måde.

 

Kompetencer i at

 • Reflektere over videnskabsteoretiske og metodologiske aspekter med relation til den valgte problemstilling, herunder relationer mellem teori og praksis.

 

Faglige mål:

Eksaminanden kan

 • Redegøre kritisk og reflekteret for de anvendte teorier og metoder.
 • Forstå teorier, metoder og praksis i tilknytning til en selvvalgt problemstilling.
 • Identificere og formulere en selvvalgt relevant problemstilling indenfor temakursets emne.
 • Anvende teorier og metoder reflekteret og diskuterende i tilknytning til den selvvalgte problemstilling.
 • Analysere og formidle den valgte problemstilling på en konsistent og sammenhængende måde.
 • Reflektere over videnskabsteoretiske og metodologiske aspekter med relation til den valgte problemstilling, herunder relationer mellem teori og praksis.

Eksempler på litteratur som tænkes anvendt på kurset:

 • Collins, J (2010). Bring on the books for everybody: how literary culture became popular culture. Duke University Press.
 • Prydz, Ø (2013). Litteratur i digitale omgivelser. Norsk kulturråd.
 • Ridderstrøm, H & Vold, T (red.) (2015). Litteratur- og kulturformidling: nye analyser og perspektiver. Pax Forlag.
 • Siemens, R & Schreibman, S (ed.) (2013). A companion to digital literary studies. Blackwell Publishing Ltd.
Holdundervisning, oplæg, øvelser
Projektarbejdet har sit afsæt i semestrets temakursus. Temakurset indeholder
holdundervisning, oplægsseminarer og diskussioner om projektarbejdsformen.
Kursets undervisning understøtter også etableringen af gruppearbejder.
 • Kategori
 • Timer
 • Eksamen
 • 96
 • Eksamensforberedelse
 • 220,8
 • Holdundervisning
 • 94
 • I alt
 • 410,8
Point
15 ECTS
Prøveform
Portfolio
Eksaminationssprog: Dansk
Omfang: 24 normalsider,
Den fri skriftlig hjemmeopgave udgøres af de portfoliobesvarelser, der er udarbejdet undervejs I undervisningsforløbet.
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Eksamensperiode

Sommereksamen 2017

Reeksamen

5-dages bunden hjemmeopgave. August 2017