HBIB00134U Aal., Brugeradfærd og interaktive informationsrum

Årgang 2016/2017
Engelsk titel

Aal., User Behaviour and Interactive information spaces

Uddannelse

Informationsvidenskab og kulturformidling, STO 2012

Kursusindhold

Det overordnede mål med modulet Brugeradfærd og interaktive informationsrum er at analysere sammenhænge og interaktion mellem brugeres adfærd og informationsrum, der kan være af social, digital eller fysisk karakter. Modulet omfatter teoretiske og metodiske tilgange og problemstillinger, som giver indblik i forholdet mellem forskellige typer brugere og deres adfærdsmønstre i givne informationsrum. I modulet lægges der vægt på at diskutere implikationer af samspillet mellem brugeradfærd og informationsrum, herunder teoretiske og metodiske forudsætninger og konsekvenser i forhold til både forskning og praktisk anvendelse.

Målbeskrivelser

Kompetencemål

Modulet giver den studerende:

Viden om og forståelse af

 • Områderne brugeradfærd og informationsrum i en fysisk, digital eller social kontekst.
 • Metoder til undersøgelser af brugeradfærd og informationsrum i en fysisk, digital eller social kontekst
 • Samspillet mellem brugeradfærd og design af informationsrum på et videnskabeligt grundlag.

 

Færdigheder i at

 • Vurdere og perspektivere teorier om og metoder til analyser af brugeradfærd og forskellige typer informationsrum.
 • Vurdere metoder til undersøgelser af brugeradfærd i givne informationsrum.
 • Analysere og vurdere styrker og svagheder ved forskellige typer af informationsrum i forhold til brugeradfærd.

 

Kompetencer i at

 • Planlægge og gennemføre analyser til afdækning af brugeradfærd.
 • Designe og gennemføre analyser af forskellige typer informationsrum.

 

Faglige mål

Eksaminanden kan

 • Redegøre for forskning inden for områderne brugeradfærd og informationsrum i en fysisk, digital eller social kontekst.
 • Redegøre for metoder til undersøgelser af brugeradfærd og informationsrum i en fysisk, digital eller social kontekst.
 • Forstå og reflektere over samspillet mellem brugeradfærd og design af informationsrum på et videnskabeligt grundlag.
 • Vurdere og perspektivere teorier om og metoder til analyser af brugeradfærd og forskellige typer informationsrum
 • Vurdere metoder til undersøgelser af brugeradfærd i givne informationsrum.
 • Analysere og vurdere styrker og svagheder ved forskellige typer af informationsrum i forhold til brugeradfærd.
 • Planlægge og gennemføre analyser til afdækning af brugeradfærd.
 • Designe og gennemføre analyser af forskellige typer informationsrum.

Eksempler på literatur der tænkes anvendt på kurset:

 • Belkin, N.J., Oddy, R. & Brooks, H. (1982). ASK for information retrieval: part I. Background and theory. Journal of Documentation, 38(2), 61-71.
 • Borlund, P. (2009). User-centred Evaluation of Information Retrieval Systems. In: Goker, A. and Davies, J. (eds.). Information Retrieval: Searching in the 21st Century. London : John Wiley & Sons, Ldt., 21-37, 274.
 • Case, D.O. (2012). Looking for information: a survey of research on information seeking, needs, and behavior (3. udg.). Bingley, UK: Emerald.
 • Herring, S.C. (2010). Web content analysis: Expanding the paradigm. In J. Hunsiger, L. Klastrup & M. Allen (eds.), International handbook of Internet research (pp. 233-249). Dordrecht: Springer.
Holdundervisning, gruppearbejde, vejledning, feedback, oplæg, forelæsninger
 • Kategori
 • Timer
 • Eksamen
 • 108
 • Eksamensforberedelse
 • 109,2
 • Holdundervisning
 • 56,7
 • I alt
 • 273,9
Point
10 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering
Eksaminationssprog: Dansk
Prøven har form af to til tre mindre skriftlige opgaver, der afleveres og bedømmes undervejs. Baseret på karaktererne for hver delopgave gives en vægtet afsluttende karakter
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Eksamensperiode

Vintereksamen 2016

Reeksamen

Bunden skriftlig 5-dages hjemmeopgave, februar 2017