HBIB00133U Kbh., Brugeradfærd og interaktive informationsrum

Årgang 2016/2017
Engelsk titel

Cph., User Behavior and Interactive Information Spaces

Uddannelse

Informationsvidenskab og kulturformidling

Kursusindhold

Det overordnede mål med modulet Brugeradfærd og interaktive informationsrum er at analysere sammenhænge og interaktion mellem brugeres adfærd og informationsrum, der kan være af social, digital eller fysisk karakter. Modulet omfatter teoretiske og metodiske tilgange og problemstillinger, som giver indblik i forholdet mellem forskellige typer brugere og deres adfærdsmønstre i givne informationsrum. I modulet lægges der vægt på at diskutere implikationer af samspillet mellem brugeradfærd og informationsrum, herunder teoretiske og metodiske forudsætninger og konsekvenser i forhold til både forskning og praktisk anvendelse.

Målbeskrivelser

Kompetencemål

Modulet giver den studerende:

Viden om og forståelse af

 • Områderne brugeradfærd og informationsrum i en fysisk, digital eller social kontekst.
 • Metoder til undersøgelser af brugeradfærd og informationsrum i en fysisk, digital eller social kontekst
 • Samspillet mellem brugeradfærd og design af informationsrum på et videnskabeligt grundlag.

 

Færdigheder i at

 • Vurdere og perspektivere teorier om og metoder til analyser af brugeradfærd og forskellige typer informationsrum.
 • Vurdere metoder til undersøgelser af brugeradfærd i givne informationsrum.
 • Analysere og vurdere styrker og svagheder ved forskellige typer af informationsrum i forhold til brugeradfærd.

 

Kompetencer i at

 • Planlægge og gennemføre analyser til afdækning af brugeradfærd.
 • Designe og gennemføre analyser af forskellige typer informationsrum.

 

Faglige mål

Eksaminanden kan

 • Redegøre for forskning inden for områderne brugeradfærd og informationsrum i en fysisk, digital eller social kontekst.
 • Redegøre for metoder til undersøgelser af brugeradfærd og informationsrum i en fysisk, digital eller social kontekst.
 • Forstå og reflektere over samspillet mellem brugeradfærd og design af informationsrum på et videnskabeligt grundlag.
 • Vurdere og perspektivere teorier om og metoder til analyser af brugeradfærd og forskellige typer informationsrum
 • Vurdere metoder til undersøgelser af brugeradfærd i givne informationsrum.
 • Analysere og vurdere styrker og svagheder ved forskellige typer af informationsrum i forhold til brugeradfærd.
 • Planlægge og gennemføre analyser til afdækning af brugeradfærd.
 • Designe og gennemføre analyser af forskellige typer informationsrum.

Eksempler på litteratur der tænkes anvendt på kurset:

 • Bogers, T. & Björneborn, L. (2013). Micro-serendipity: Meaningful coincidences in everyday life shared on Twitter. Proceedings of iConference 2013, pp. 196-208.
 • Fisher, K.E.; Landry, C.F. & Naumer, C. (2007). Social spaces, casual interactions, meaningful exchanges: ‘information ground’ characteristics based on the college student experience. Information Research, 12(2): paper 291. 
 • Jones, W. (2010). Personal Information Management (PIM). Encyclopedia of Library and Information Sciences. 3. ed. pp. 4137-4147. New York: CRC Press
 • Klemmer, S.R. et al. (2006). How bodies matter: Five themes for interaction design. Proceedings of DIS 2006. New York, ACM Press.
Holdundervisning, gruppearbejde, vejledning, feedback, oplæg, diskussioner og forelæsninger
 • Kategori
 • Timer
 • Eksamen
 • 108
 • Eksamensforberedelse
 • 109,2
 • Holdundervisning
 • 56,7
 • I alt
 • 273,9
Point
10 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering
Eksaminationssprog: Dansk
Omfang: maks. 18 normalsider.
Prøven har form af to til tre mindre skriftlige opgaver, der afleveres og bedømmes undervejs. Baseret på karaktererne for hver delopgave gives en vægtet afsluttende karakter.
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Eksamensperiode

Vintereksamen 2016

Reeksamen

5 dages bunden hjemmeopgave, februar 2017