HBIB00124U Aal., Mediekultur

Årgang 2016/2017
Engelsk titel

Aal., Media Culture

Uddannelse

Informationsvidenskab og kulturformidling, BA STO 2012

Kursusindhold

Målet med modulet Mediekultur er gennem et nutidigt og et historisk perspektiv at indkredse forholdet mellem vidensmedier og kultur, og hvad der karakteriserer en mediekultur. Man ser på mediekulturens historiske vilkår (teknologiske, økonomiske, sociale, politiske, kulturelle), skiftende udtryk og fremtrædelser og herigennem, hvordan kultur skaber medier, og medier skaber kultur, samt hvilke kultur- og samfundsformer, der favoriserer hvilke former for kommunikation. Modulet beskæftiger sig således med produktion og organisation, distribution og formidling af information, viden og kultur via medier såvel som med modtagelse og vurdering i forskellige sammenhænge.

Målbeskrivelser

Kompetencemål

Modulet giver den studerende:

Viden om og forståelse af

 • Relevante problematikker i forbindelse med samfundets og kulturens produktion og organisation af medier i historisk og nutidig belysning.
 • Forskellige teoretiske og metodiske indfaldsvinkler på forholdet mellem viden, medier og kultur.

 

Færdigheder i at

 • Analysere og begrunde forskellige vidensmediers betydning for formidling af viden og kultur.
 • Diskutere og vurdere forskellige brugergruppers anvendelse af vidensmedier, f.eks. børns og voksnes.

 

Kompetencer i at

 • Anvende relevante teorier og metoder til analyse af mediekulturers vilkår og rammer i givne kontekster.
 • Anvende teorier om vidensmedier og kultur i planlægningen af formidling til udvalgte brugergrupper.

 

Faglige mål

Eksaminanden kan

 • Analysere og redegøre for relevante problematikker i forbindelse med samfundets og kulturens produktion og organisation af medier i historisk og nutidig belysning.
 • Forklare og analysere forskellige teoretiske og metodiske indfaldsvinkler på forholdet mellem viden, medier og kultur.
 • Analysere og begrunde forskellige vidensmediers betydning for formidling af viden og kultur.
 • Diskutere og vurdere forskellige brugergruppers anvendelse af vidensmedier, f.eks. børns og voksnes.
 • Anvende relevante teorier og metoder til analyse af mediekulturers vilkår og rammer i givne kontekster
 • Anvende teorier om vidensmedier og kultur i planlægningen af formidling til udvalgte brugergrupper.

Eksempler på litteratur der tænkes anvendt på kurset:

 • Kirsten Drotner (2012). Mediehistorier. Samfundslitteratur.
 • Stig Hjarvard (2010). En verden af medier. Samfundlitteratur.
 • Bill Kovarik (2011): Revolutions in Communications. Continuum.
 • Michael Mandiberg (red.) (2012). The Social Media Reader. New York University Press
Holdundervisning, gruppearbejde, studenteroplæg
 • Kategori
 • Timer
 • Eksamen
 • 1
 • Eksamensforberedelse
 • 216,2
 • Holdundervisning
 • 56,7
 • I alt
 • 273,9
Point
10 ECTS
Prøveform
Mundtlig prøve, 30 min med opsyn.
Eksaminationssprog: Dansk
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Eksamensperiode

Vintereksamen 2016

Reeksamen

Samme prøveform som ved ordinær eksamen, Februar 2017