HBIB00123U Kbh., Mediekultur

Årgang 2016/2017
Engelsk titel

Cph., Media Culture

Uddannelse

Informationsvidenskab og kulturformidling, BA STO 2012

Kursusindhold

Modulet Mediekulturs formål er gennem et nutidigt og et historisk perspektiv at indkredse forholdet mellem vidensmedier og kultur, og hvad der karakteriserer en mediekultur. I modulet ser vi på mediekulturens historiske vilkår (teknologiske, økonomiske, sociale, politiske, kulturelle), dens skiftende udtryk og fremtrædelser og herigennem hvordan kultur skaber medier, og medier skaber kultur. Modulet beskæftiger sig således med produktion og organisation, distribution og formidling af information, viden og kultur via medier såvel som med håndtering, modtagelse og vurdering i forskellige sammenhænge (faglige, underholdende etc.) og blandt forskellige brugergrupper.

Målbeskrivelser

Kompetencemål

Modulet giver den studerende:

Viden om og forståelse af

 • Relevante problematikker i forbindelse med samfundets og kulturens produktion og organisation af medier i historisk og nutidig belysning.
 • Forskellige teoretiske og metodiske indfaldsvinkler på forholdet mellem viden, medier og kultur.

 

Færdigheder i at

 • Analysere og begrunde forskellige vidensmediers betydning for formidling af viden og kultur.
 • Diskutere og vurdere forskellige brugergruppers anvendelse af vidensmedier, f.eks. børns og voksnes.

 

Kompetencer i at

 • Anvende relevante teorier og metoder til analyse af mediekulturers vilkår og rammer i givne kontekster.
 • Anvende teorier om vidensmedier og kultur i planlægningen af formidling til udvalgte brugergrupper.

 

Faglige mål

Eksaminanden kan

 • Analysere og redegøre for relevante problematikker i forbindelse med samfundets og kulturens produktion og organisation af medier i historisk og nutidig belysning.
 • Forklare og analysere forskellige teoretiske og metodiske indfaldsvinkler på forholdet mellem viden, medier og kultur.
 • Analysere og begrunde forskellige vidensmediers betydning for formidling af viden og kultur.
 • Diskutere og vurdere forskellige brugergruppers anvendelse af vidensmedier, f.eks. børns og voksnes.
 • Anvende relevante teorier og metoder til analyse af mediekulturers vilkår og rammer i givne kontekster
 • Anvende teorier om vidensmedier og kultur i planlægningen af formidling til udvalgte brugergrupper.

Eksempler på litteratur der tænkes anvendt på kurset:

 • Hjarvard, S. (2008): En verden af medier. Medialiseringen af politik, sprog, religion og leg, Samfundslitteratur.
 • Walther, Bo Kampmann (2012): Computerspil og de nye mediefortællinger, Samfundslitteratur.
 • Meyrowitz, J. (1985). No Sense of Place: The impact of electronic Media on Social Behavior. Oxford University Press. Heri kap. 2 & 3
 • Rønlev, R. (2014) Danske netaviser som webmedier for retorisk medborgerskab. Københavns Universitet (ph.d. afhandling). Heri kap. 1 og 2

 

Forelæsning, gruppearbejde, prøveeksamen, oplæg
 • Kategori
 • Timer
 • Eksamen
 • 1
 • Eksamensforberedelse
 • 216,2
 • Holdundervisning
 • 56,7
 • I alt
 • 273,9
Point
10 ECTS
Prøveform
Mundtlig prøve, 30 min med opsyn.
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Eksamensperiode

Vintereksamen 2016

Reeksamen

Samme prøveform som ved ordinær eksamen, Februar 2017