HBIB00113U Kbh., Videnstyring

Årgang 2016/2017
Engelsk titel

Cph., Knowledge management

Uddannelse

Informationsvidenskab og kulturformidling, STO 2012

Kursusindhold

I modulet Videnstyring fokuseres på viden, vidensformer og håndtering af viden i organisationer. Videnstyring handler om både at udnytte og kommunikere eksisterende viden og om at udvikle ny viden. Modulet undersøger og diskuterer, hvordan forskellige vidensprocesser i organisationer kan håndteres, og hvordan relevante informationssystemer kan anvendes til organisering og formidling af viden. Modulet beskæftiger sig med forskellige metoder til analyse af vidensformer og organisering af viden, samt metoder og værktøjer til systemdesign med henblik på anvendelse i relation til forskelligartede videnstyringsprojekter.

 

Målbeskrivelser

Kompetencemål

Modulet giver den studerende:

Viden om og forståelse af

 • Samspillet mellem organisationsformer, organisatoriske processer og videnstyring.
 • Relevante informationssystemers funktion og struktur i forhold til videnstyring.

 

Færdigheder i at

 • Identificere og karakterisere centrale aspekter ved organisatoriske vidensprocesser med henblik på håndtering af viden.
 • Udvælge og vurdere relevante metoder til analyse og design af informationssystemer i organisationer.

 

Kompetencer i at

 • Analysere og vurdere anvendelsen af forskellige metoder og værktøjer i relation til konkrete videnstyringsprojekter.
 • Bidrage til tværfaglige videnstyringsprojekter.

 

Faglige mål

Eksaminanden kan

 • Redegøre for samspillet mellem organisationsformer, organisatoriske processer og videnstyring
 • Analysere og reflektere over relevante informationssystemers funktion og struktur i forhold til videnstyring.
 • Identificere og karakterisere centrale aspekter ved organisatoriske vidensprocesser med henblik på håndtering af viden.
 • Udvælge og vurdere relevante metoder til analyse og design af informationssystemer i organisationer.
 • Analysere og vurdere anvendelsen af forskellige metoder og værktøjer i relation til konkrete videnstyringsprojekter.
 • Bidrage til tværfaglige videnstyringsprojekter.

Litteratur som tænkes anvendt på kurset:

 • Carlile, P.R. (2004). Transferring, translating and transformation. An integrative framework for managing knowledge across boundaries. Organizational Science, vol. 15, no. 5 : 555-68
 • Garrett, J.J. (2011). The Elements of User Exerience: User-Centered Design for the Web and Beyond. 2. ed. Berkeley: New Riders.
 • Jackson, P. (2011). Requirements for an information system to support transactive memory. Vine, Vol. 41, No. 4, p. 401-427
 • Simonsen, J. et al (2014). Situated Design Methods. MIT Press.
Cases, holdundervisning, diskussionsforum og workshops
 • Kategori
 • Timer
 • Eksamen
 • 60
 • Eksamensforberedelse
 • 157,1
 • Holdundervisning
 • 56,7
 • I alt
 • 273,8
Point
10 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering
Omfang: maks. 15 normalsider + 5 normalsider pr. studerende udover én.
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
Eksamensperiode

Vintereksamen 2016

Reeksamen

Samme prøveform som ved ordinær eksamen, februar 2017