CSU2017110  Borgernes Sundhedsvæsen – på vej til et proaktivt og individorienteret sundhedsvæsen

Årgang 2016/2017
Engelsk titel

Citizens' Health Service - on the way to a proactive and personalized health service

Kursusindhold

Link til kursuswebside

 

Aktuelt er der mange erfaringer, nye tanker og strategier for, hvordan vi kan skabe et sundhedsvæsen bundet sammen af services på tværs af sektorgrænser og understøttet af teknologi. Hvordan sikrer vi, at de mennesker, som lever med en eller flere kroniske tilstande, kan opnå den bedst mulige behandling og støtte? Hvordan kan vi sikre hurtig og fleksibel adgang til de rette tilbud til den rette tid? På hvilken måde kan vi drage nytte af de mange nye teknologier? Hvad kan vi lære af andre?

På kurset sætter vi nye strategier og tanker i perspektiv i forhold til danske og udenlandske forskningserfaringer for at lære af dem. Vi ser på, hvordan vi kan forstå brugernes forudsætninger, evner samt de ressourcer, der er til rådighed. Vi vil diskutere og kvalificere, hvordan man kan sætte nye projekter i søen, og hvad der skal til for at koble sig på eksisterende ideer.

Begreber som patient empowerment, samt sundheds- og e-sundhedskompetence vil blive diskuteret, og vi ser på, hvordan vi kan skabe en større styrke og handlekraft hos individer med kroniske tilstande. Vi vil se på, hvordan vi kan vurdere de involveredes kompetencer i forhold til de nye digitale løsninger, og vi lærer hvordan, patient reported outcomes (PRO) i fremtiden vil spille en rolle i planlægningen af behandlings- og kontrolforløb.

Dit udbytte

Efter deltagelse i kurset vil du:

 • Kunne redegøre for begreber som empowerment, sundhedskompetence, e-sundhedskompetence og PRO.
 • Beskrive hvordan man kan vurdere og anvende disse begreber hos mennesker med kroniske tilstande.
 • Diskutere, hvordan en forståelse af begreberne kan inddrages i udviklingen af nye individualiserede og fleksible løsninger.
 • Redegøre for hvordan proaktive og personcentrerede teams kan organiseres, og hvordan de teams kan skabe individualiserede forløb på tværs af sektorgrænser.
 • Vide hvordan teknologi kan anvendes til at assistere sundhedsprofessionelle i deres dialog med og behandling af de, der har en eller flere kroniske tilstande.
 • Kunne redegøre for principperne for vellykket implementering og evaluering af teknologibaserede projekter i sundhedssektoren og vide, hvad man bør undgå.
   

Kursusindhold

Undervisningen på kurset vil foregå som en vekslen mellem oplæg, diskussioner i grupper og arbejde med cases. Sammen med førende eksperter inden for sundhed, informatik, evaluering og kroniske patientforløb vil vi skabe kobling mellem forskningsbaserede viden og praksis. Med udgangspunkt i implementeringsprocesser (cases) fra bl.a. Danmark og Norge vil vi undersøge, hvad der karakteriserer de projekter, der er succesfulde. Du vil undervejs også blive introduceret til ny litteratur på området.

Kursets fokus vil ligge på det brugercentrerede perspektiv og den igangværende servicetransformation med de udfordringer og ændrede rollefordelinger, der ligger i fremtidens sundhedssektor.

Et omdrejningspunkt på kurset vil være, hvordan vi adresserer de nye nationale udfordringer for behandling af personer med kroniske sygdomme som er formuleret i rapporten Digital understøttelse af tværgående komplekse patientforløb fra april 2016, herunder hvordan vi bliver bedre til at:

 • dele information mellem behandlere og sundhedsvæsen
 • skabe overblik over sygdomsforløb
 • beskrive de sundhedsprofessionelles ansvarsområder
 • synliggøre fælles behandlingsmål
 • inddrage pårørende
 • skabe bedre adgang til relevant information for borgere, patienter og sundhedsprofessionelle
   

Deltagere

Kurset er for både planlæggere og udøvere af sundhedsservices på både regionalt og kommunalt niveau. Primært ansatte i sundheds- og socialsektoren eller leverandører til dette område (læger, sygeplejesker, projektledere, IT-konsulenter, politiske og økonomiske beslutningstagere m.v.).

Vi forventer, at du som minimum har en (professions-)bacheloruddannelse eventuelt suppleret med efter-/videreuddannelse og/eller lang arbejdserfaring inden for området. Kurset gennemføres på dansk, men deltagerne skal kunne tilegne sig information fra engelsk litteratur.

Der tilbydes eksamen for de interesserede (3 ECTS på Master-niveau), hvis en skriftlig opgave baseret på en udvidet litteraturliste er indleveret inden den 25. september 2017.

Datoer

5 dage, 14. – 18. august 2017, kl. 9:00 – 16:30, Københavns Universitet, Frederiksberg Campus.


Kursusleder

Lars Kayser, speciallæge, lektor, Institut for Folkesundhedsvidenskab og studieleder ved uddannelsen ’Sundhed og informatik’, Københavns Universitet.
 

Andre undervisere

Anne Frölich, overlæge, ph.d, forskningsleder, ekstern lektor, Forskningsenheden for Kroniske Sygdomme, Bispebjerg Hospital, Enhed for Kvalitet, Region Hovedstaden samt Institut for Folkesundhedsvidenskab, Københavns Universitet

Klaus Phanareth, overlæge, Frederiksberg Hospital

Søren Vingtoft, læge, ekstern lektor, Aalborg Universitet, Epital Health

Kristian Kidholm, cand.oecon, ph.d., ekstern lektor, Odense Universitetshospital

Birthe Dinesen, lektor, Institut for Medicin og Sundhedsteknologi, Aalborg Universitet

Astrid Karnøe Knudsen, erhvervs-ph.d., Scleroseforeningen

Gro Berntsen, Chefforsker ved Nationalt Center for E-helseforskning, Tromsø


Pris

19.000 kr. ekskl. moms. Prisen inkluderer undervisning, kursusmateriale og fuld forplejning under kurset.

Målbeskrivelser

Dit udbytte

Efter deltagelse i kurset vil du:

 • Kunne redegøre for begreber som empowerment, sundhedskompetence, e-sundhedskompetence og PRO.
 • Beskrive hvordan man kan vurdere og anvende disse begreber hos mennesker med kroniske tilstande.
 • Diskutere, hvordan en forståelse af begreberne kan inddrages i udviklingen af nye individualiserede og fleksible løsninger.
 • Redegøre for hvordan proaktive og personcentrerede teams kan organiseres, og hvordan de teams kan skabe individualiserede forløb på tværs af sektorgrænser.
 • Vide hvordan teknologi kan anvendes til at assistere sundhedsprofessionelle i deres dialog med og behandling af de, der har en eller flere kroniske tilstande.
 • Kunne redegøre for principperne for vellykket implementering og evaluering af teknologibaserede projekter i sundhedssektoren og vide, hvad man bør undgå.
Undervisningen på kurset vil foregå som en vekslen mellem oplæg, diskussioner i grupper og arbejde med cases. Sammen med førende eksperter inden for sundhed, informatik, evaluering og kroniske patientforløb vil vi skabe kobling mellem forskningsbaserede viden og praksis. Med udgangspunkt i implementeringsprocesser (cases) fra bl.a. Danmark og Norge vil vi undersøge, hvad der karakteriserer de projekter, der er succesfulde. Du vil undervejs også blive introduceret til ny litteratur på området.
Point
3 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering, -
Ingen
Krav til indstilling til eksamen

Ingen

Bedømmelsesform
bestået/ikke bestået
Censurform
Ingen ekstern censur
Kriterier for bedømmelse

Udvidet litteraturliste

 • Kategori
 • Timer
 • Holdundervisning
 • 40
 • I alt
 • 40